Prof. dr Jasna Zidverc-Trajković

alt

PROF. DR JASNA ZIDVERC TRAJKOVIĆ
dr sci. med.

 

 

Centar za terapijski rezistentne glavobolje
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon šaltera Klinike za neurologiju 0113064235
Dr Jasna Zidverc-Trajković zaposlena je na poziciji lekara specijaliste u Centru za terapijski rezistentne glavobolje Klinike za neurologiju. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1986. godine sa prosečnom ocenom 9,21. Na Klinici za neurologiju radi od 1991. godine. Prvih 12 godina rada provela na urgentnom odeljenju Klinike za neurologiju, a od 2000. godine radi na odeljenju za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje u okviru koga organizuje rad Centra za glavobolje. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavila je od 1991. do 1996. godine kada je položila specijalistički ispit. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom "Rana prognoza netraumatskih intracerebralnih hematoma” pod mentorstvom Prof. dr Miroslava Kovačevića, a 2005. doktorsku disertaciju pod nazivom " Procena efektivnosti terapijskih strategija kod bolesnika sa primarnim hroničnim glavoboljama" pod mentorstvom Prof. dr Nadežde Šternić. Užu specijalizaciju iz farmakologije, stipendija Ministarstva zdravlja i životne okoline, završila je 2010. godine odbranom rada „Uloga magnezijuma u farmakoterapiji migrene” pod mentorstvom Prof. dr Milice Prostran. Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja pod rukovodstvom Prof Dr N.Šternić. U zvanje asistenta Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izabrana je 2006. godinr i ponovo izabrana 2009.godine.
Istraživanje migrene na bazičnom modelu stimulacije trigeminalnog gangliona, Univerzitetska Klinika za neurologiju, Segedin, 2003

Edukacija iz transkranijalne ultrazvučne dijagnostike, Klinička bolnica “Sestre Milosrdnice”, Zagreb, Hrvatska, 2004

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neurologija
Beograd, Srbija
1996.

Uža specijalizacija iz kliničke farmakologije - Medicinski fakultet u Beogradu
Neurologija
Beograd, Srbija
2010.

Doktorska disertacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo:Prof. dr N.Šternić)
Neurologija
Beograd, Srbija
2005.

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo:Prof. dr M.Kovačević)
Neurologija
Beograd, Srbija
1994.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1986.
Specijalista neurologije
Specijalista kliničke farmakologije
Diploma magistra medicinskih nauka
Diploma doktora medicinskih nauka
Glavobolje, glavobolje odraslih, hronične glavobolje, terapija rezistetnih glavobolja, glavobolja u trudnoći, cerebrovaskularne bolesti, ultrazvučni pregledi krvnih sudova vrata i glave, sindrom pečenja usta.
2000. I nagrada “International Teaching Course in Neurology”, Tirgu Mures, Rumunija.
2002. Zahvalnica SLD, Sekcija za neurologiju za održano predavanje «Novine u glavobolji«,
2008. Sundic A, Zidverc- Trajković J, Vujović S, Sternic N. Characteristics of perimentrual headache, European Headache and Migraine Trust International Congress London, I nagrada za poster prezentaciju rada.
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropsko udruženje za glavobolje
Neurološke bolesti
Glavobolje
Glavobolje odraslih
Ultrazvučni pregledi krvnih sudova vrata i glave
Engleski
Ruski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.