Ass. dr Aleksandra Radojičić

ASS. DR ALEKSANDRA RADOJIČIĆ

 

 

 

 

Centar za hronične i terapijski rezistentne glavobolje
Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon šaltera Klinike za neurologiju 011-3064235
Popunjavanje dnevnika glavobolja: www.my-migraine-diary.com/diagnose
Dr Aleksandra Radojičić rođena je 16.10.1974 godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,28. Na Klinici za neurologiju radi od 2000. godine. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavljala je od 2001. do 2006. godine kada je položila specijalistički ispit sa odličnim uspehom. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine odbranila je završni akademski specijalistički rad pod nazivom "Glavobolja izazvana prekomernom upotrebom lekova: faktori rizika, klinička ispoljavanja i savremeni koncepti lečenja” pod mentorstvom Prof. dr Nadežde Šternić. Oktobra 2010 upisala je doktorske studije iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dr Aleksandra Radojičić zaposlena je na poziciji lekara specijaliste odeljenja za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje, a od osnivanja Centra za glavobolje 2007. godine svakodnevno radi sa bolesnicima sa hroničnim i terapijski rezistentnim glavoboljama.
- Kliničko usavršavanje: Centar za glavobolje, Univerzitetska Glostrup bolnica u Kopenhagenu. Mentor Prof. Jes Olesen. 
Oblast usavršavanja: hronične glavobolje, detoksikacioni protokoli, glavobolja prekomerne upotrebe lekova. Stipendija dobijena od strane evropske federacije neurologa (EFNS) i Department to Department programa.
Kopenhagen, Danska.
2006

-Nacionalna škola za neuroangiologiju. Šestomesečna škola u okviru kontiniuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Osposobljena za samostalnu primenu, interpretaciju i formiranje zaključaka u neuroangiološkoj ultrazvučnoj dijagnostici.
Beograd, Srbija.
2006

-Evropska letnja škola glavobolja- European Headache Summer School, Glostrup.
Neurologija
Glostrup, Danska, 2007.

-Četvrta Interuniverzitetska škola bola- 4th Interuniversity Course in Algology.
Neurologija
Spa, Belgija
2009

-Akademske specijalističke studije iz neurologije – Medicinski fakultet u Beogradu. (Klinika za neurologiju KCS). Mentor: Prof. dr N.Šternić.
Neurologija
Beograd, Srbija
2010

-Specijalizacija iz Neurologije – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neurologija
Beograd, Srbija
2006

-Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
2000
Specijalista neurologije
Glavobolje, hronične glavobolje, neuralgije i neuropatski bol, moždani udari i cerebrovaskularne bolesti mladih odraslih, ultrazvučna dijagnostika krvnih sudova glave i vrata.
- Stipendija Evropske Federacije Neuroloških Udruženja (European Federation of Neurological Societies, EFNS), program “Department to Department Cooperation” za šestonedeljni edukacioni trening u Centru za glavobolje Univerzitetske Glostrup bolnice u Kopenhagenu, 2006.
-SSNN grant i prva nagrada osvojena učešćem na „South East European Summer School for Young Neurologists“, Eforie Nord, Rumunija, 2006
- Grant European Headache Federation za učešće u Evropskoj Letnjoj školi glavobolja, Glostrup, Danska, 2007.
- Young Neurologist Grant Evropske Federacije Neuroloških Udruženja (European Federation of Neurological Societies, EFNS) za učešće na EFNS kongresima u Briselu 2007, Madridu 2008, Firenci 2009.
- Young neurologist in training grant Evropskog Udruženja Neurologa (European Neurological Societies, ENS) za učešće na ENS kongresima u Nici 2008 i Milanu 2009.
- World Federation of Neurology grant za učešće na WFN kongresu u Bangkoku 2009.
Srpsko Lekarsko Društvo
World Federation of Neurology (WFN)
European Federation of Neurological Societies (EFNS)
International Headache Society (IHS)
Young Neurologists and Neurologists in Training (YNT)
Neurološke bolesti
Glavobolje
Hronične dnevne glavobolje
Migrena
Tenziona glavobolja
Klaster glavobolja
Neuralgije
Neuropatski bol
Moždani udar
Ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata
Transkranijalni dopler
Engleski
Španski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.