Prof. dr Zorica Stević

PROF DR ZORICA STEVIĆ
dr sci.med.

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i bolesti kičmene moždine
Pozicija: Vanredni profesor neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju KCS, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon Poliklinike KCS je 011 3663208
Dr Zorica Stević zaposlena je na Klinici za neurologiju KCS od 1985. godine. Od 1991.g. radi na odeljenju za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine. Najuže polje rada čine bolesnici sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS) i drugim formama bolesti motoneurona, perifernim neuropatijama, bolestima kičme i kičmene moždine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1991.Zvanje magistra medicinskih nauka stekla je1988. sa temom “Endokrinološka evaluacija bolesnika sa miotoničnom distrofijom” a zvanje doktora medicinskih nauka stekla je1991. sa temom “ Dinamsko ispitivanje funkcije hipotalamus-hipofizne osovine u bolesnika sa Parkinsonovom bolešću.
U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2009. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Član je svih domaćih društava lekara i neurologa kao i brojnih evropskih i svetskih grupa i udruženja koji se bave istraživanjima ALS. Učestvovala u organizaciji neuroloških simpozijuma , organizator , koordinator i predavač u sklopu Kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Osnivač Društva za bolesti motoneurona Jugoslavije (ubuduće Srbije), 1997., koje od kada je osnovano pruža pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona. Od 1998.g. Društvo za bolesti motoneurona Jugoslavije(ubuduće Srbije) je član Internacionalne Alijanse društava za pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona sa sedištem u Northemptonu u Engleskoj. Od 2005-2008 godine bila je jedan je od direktora Internacionalne Alijanse društava za pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona
U periodu od 1.12.1994 do danas bila ie rukovodilac i saradnik u više naučnih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije. Trenutno je saradnik u dva naučna domaća projekta
Od februara meseca 2008. član je »Editorial Board« časopisa »ALS Journal« koji se citira u CC
Autor je 260 radova, izvoda u zbornicima i poglavlja u udžbenicima i monografijama, od kojih je 40 štampano u celini u časopisima citiranim u Current Contents; 15 radova je štampano je u celini u časopisima indeksiranim u Medline.
Na poziv SISA-ISAS, 1996. bila na kratkotrajanom stručnom usavršavanju u Institutu u Trstu, u Italiji /International School for Advanced Studies/.
Specijalista neurologije Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila 1991.
Koordinator u dijagnostici i savremenom pristupu u lečenju obolelih od amiotrofične lateralne skleroze (ALS) i drugih bolesti motoneurona. Počevši od 1997 ostvarena je saradnja sa neurolozima iz svih medicinskih centara u Srbiji i stalni kontakt sa bolesnicima koji boluju od ALS i drugih bolesti motoneurona. 2006 godine formirana je baza podataka za bolesnike sa bolešću motoneurona.
Dobitnik više nagrada domaćih društava lekara i neurologa kao i Internacionlnih grupa koji se bave ALS.
Član je svih domaćih društava lekara i neurologa kao i brojnih evropskih i svetskih grupa i udruženja koji se bave istraživanjima ALS. Učestvovala u organizaciji neuroloških simpozijuma , organizator , koordinator i predavač u sklopu Kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Osnivač Društva za bolesti motoneurona Jugoslavije (ubuduće Srbije), 1997., koje od kada je osnovano pruža pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona. Od 1998.g. Društvo za bolesti motoneurona Jugoslavije(ubuduće Srbije) je član Internacionalne Alijanse društava za pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona sa sedištem u Northemptonu u Engleskoj. Od 2005-2008 godine bila je jedan je od direktora Internacionalne Alijanse društava za pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona.
Neurološke bolesti
Neuromišićne bolesti
Amiotrofična lateralna skleroza
Nasledne bolesti motoneurona
Periferne neuropatije
Bolesti kičmene moždine
Engleski
Francuski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.