Prof. Dr Marina Svetel

PROF DR MARINA SVETEL
dr sci. med.

 

 


Odeljenje za nevoljne pokrete i degenerative bolesti mozga
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 0113663409
Dr Marina Svetel zaposlena je na poziciji lekara specijaliste na Odeljenju za bolesti nevoljnih pokreta i degenerativnih bolesti mozga Klinike za neurologiju. Na Klinici za neurologiju radi od 1985. godine. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 1986-1989. godine kada je položila specijalistički ispit. Od 1996 godine radi na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2009 godine na poziciji vanrednog profesora.Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom "Neželjeni efekti antikacreske terapije na mozak" pod mentorstvom profesora Zvonimira Levića, a 1994 godine doktorsku tezu pod nazivom „Populaciono genetska studija fokalnih distonija” sa akademikom Vladimirom Kostićem kao mentorom. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1982 godine sa prosečnom ocenom 9,77. Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja pod rukovodstvom akademika Vladimira S. Kostića od 2000. do 2006. godine (br projekta 101988) i od 2006. do 2010. godine (br projekta 145057) Ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije.
Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neurologija
Beograd Srbija
1989

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof. Dr Zvonimir Lević)
Neurologija
Beograd Srbija
1989

Doktorska teza – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof. Dr Vladimir Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
1994

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1982
Specijalista neurologije
U okviru kliničkog rada predmet njenog interesovanja su distonija, Wilsonova bolest, druge bolesti nevoljnih pokreta, Parkinsonova i druge degenerativne bolesti centralnog nervnog sistema, a deo vremena provodi i u Centru za primenu botulinskog toksina u neurologiji. U okviru istraživačkog rada posvećena kliničko-genetskim, epidemiološkim, elektrofiziološkim i radiološkima specifičnostima degenerativnih bolesti centralnog nervnog sistema.
Dobitnik je godišnje nagrade za naučnoistraživački rad Medicinkog fakulteta u Beogradu za 2004/2005
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropsko udruženje neurologa
Neurološke bolesti
Parkinsonova bolest
Bolesti nevoljnih pokreta
Degenerativne bolesti centralnog nervnog sistema
Primena botulinskog toksina u terapiji distonija
Engleski
Ruski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.