Prof. dr Elka Stefanova

PROF DR ELKA STEFANOVA

Odeljenje za nevoljne pokrete, Centar za poremećaje pamćenja i demencije
Pozicija: Lekar specijalista neuropsihijatrije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: 011/3650105
Dr Elka Stefanova radi na Klinici za neurologiju KCS, na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja, od 1987g.. Magistrirala je 1989. godine (magistarska teza "Neurospihološki poremećaji u dece sa kongenitalnim hipotiroidizmom) i doktorirala 1995. godine ( Doktorska teza "Proceduralno i deklarativno pamćenje u Parkinsonovoj bolesti i amnestičkom sindromu") na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godine 1992. završila je specijalizaciju neuropsihijatrije.Od 1997 godine do 2004. je obavljala akademske poslove u zvanju asistenta na katedri za neurologiju, 2004. godine izabrana je u zvanje docenta, a 2010. u zvanje profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor ili koautor je u oko 216 stručnih radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, nacionalnim i medjunarodnim stručnim sastancima. 
Research Post Doc Fellowship – Department of Experimental Psychology, Cambridge, UK (Mentorstvo: Prof. Trevor Robbins) i MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge (Mentorstvo: dr sci Adrian Owen)
Parkinsonova bolest i kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti
Cambridge, UK
1997-1998.

Research Post Doc Fellowship – Karolinska Institutet, NEUROTEC Department, Stockholm (Mentorstvo: prof Agneta Nordberg
Demencije i blagi kognitivni poremećaj
Stockholm, Švedska
2001-2002.

Doktorska teza – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: prof dr Vladimir S. Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
2005.

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: prof dr Dušan, Vranješević)
Neurologija
Beograd Srbija
1989.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1984.
Specijalista neuropsihijatrije
Demencije, Alzheimerova bolest, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i atipični parkinsonizam i druge neurodegenerativne bolesti, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima 
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Neurološke bolesti
Demencije
Alzheimerova bolest - klinička slika, kognitivni deficiti, bihejvioralni poremećaji, kliničko-genetska korelacija, terapijske strategije, biološki markeri, vizualizacione tehnike
Blagi kognitivni poremećaj - klinička slika, kognitivni deficiti, terapijske strategije, biološki markeri, vizualizacione tehnike
Parkinsonova bolest - klinička slika, kognitivni deficiti, bihejviorlani poremećaji, kliničko-genetska korelacija, terapijske strategije, biološki markeri, vizualizacione tehnike
Parkinsonizam plus sindromi
Engleski
Francuski
Švedski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.