Doc. dr Igor Petrović

Doc. dr Igor Petrović rođen je 28.12.1973. godine u Prištini. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,3.  U periodu do 2000. godine radio je na mestu asistenta-pripravnika na predmetu Medicinska fiziologija, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Srpskom Sarajevu. Od 2001. do 2006. godine radio je kao asistent-pripravnik na predmetu Neurologije, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Prištini, i bio angažovan na medicinskom zbrinjavanju preostalog srpskog življa na prostorima Kosova i Metohije. Magistrirao je 2005. godine na Medicinksom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (“Korelacija genotipa i fenotipa u Wilsonovoj bolesti“). Od 2006. godine radi kao lekar specijalista na Institutu za neurologiju KCS.

Predmet kliničkog i istraživačkog rada su mu parkinsonizam, distonija, tremor, Wilsonova bolest i druge neurodegenerativne bolesti. Angažovan je u Centru za primenu botulinskog toksina u neurologiji i Laboratoriji za kliničku i eksperimentalnu neurofiziologiju. Usavršavao se iz oblasti kliničke neurofiziologije, posebno spektralne analize tremora na Univerzitetu u Kielu (Nemačka).

Dr Igor Petrović je član je Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja neurologa. Govori engleski jezik.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.