Prof. dr Dragoslav Sokić

PROF DR DRAGOSLAV V. SOKIĆ
dr med.sci.

 

 

 

Odeljenje za epilepsije i poremećaje spavanja ("VI" odeljenje) i Centar za epilepsiju i poremećaje spavanja. 
Funkcija: Načelnik odeljenja, pomoćnik direktora
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon šaltera klinike 0113663409
Dr Dragoslav Sokić je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1985. godine sa prosečnom ocenom 9,86. Državni ispit je položio 1986. godine. Zaposlio se 1987.-e godine na Institutu za Neurologiju KCS u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom "Pristup pravljenju savremenog terapijskog protokola kod bolesnika sa statusom epileptikusom" je odbranio 1991. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije je položio sa odlikom 1992. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza faktora rizika za oštećenja mozga u epileptičkom statusu" je odbranio 2001. godine. Učestvovao je na "Salzburg Cornell Seminar" iz Neurologije 1995. godine pod rukovodstvom Prof. Carona (Cornell University, New York). Učesnik je brojnik stručnih simpozijuma i kongresa u zemlji i inostranstvu. Učesnik je 2 multicentrična internacionalna projekta: "Medical Research Council Multicentre Study of Early Epilepsy and Single Seizures (MESS)" i "European Registry of Antiepileptic Drugs in Pregnancy (EURAP)". Član je Međunarodne lige za borbu protiv epilepsije i potpredsednik je Jugoslovenskog udruženja za borbu protiv epilepsije. Oženjen je i otac je dve ćerke. 
U zvanje asistenta na Katedri za neurologiju je izabran 1995. godine, u zvanje docenta 2001., a u zvanje vanrednog profesora 2009. godine. Od 2001. godine je šef odeljenja za epilepsije i poremećaje spavanja na Institutu za neurologiju KCS u Beogradu. Od 2001. godine je pomoćnik direktora Instituta za neurologiju.
Specijalista neurologije
Epilepsija, farmakoterapija, epileptički status, krizna stanja tokom epilepsije, ishod epilepsije, epilepsija kod žena u trudnoći, klasifikacija epilepsije, epilepsija odraslih, farmakorezistentne epilepsije, etiologija epilepsije, hirurgija epilepsije, video-EEG monitoring, EEG, neurofiziologija, genetika epilepsiji, kliničke studije, invazivni EEG u prehirurškoj pripremi, epilepsija u gerijatrijskoj populaciji, epilepsija u sklopu degenerativnih bolesti mozga i multiple skleroze, opšta neurologija.
Srpsko Lekarsko Društvo
Savez društava za borbu protiv epilepsije Srbije
Međunarodna liga za borbu protiv epilepsije.
Epilepsija 
Farmakoterapija epilepsije
Epileptički status
Krizna stanja tokom epilepsije
Ishod epilepsije
Epilepsija kod žena u trudnoći
Klasifikacija epilepsije
Epilepsija odraslih
Farmakorezistentne epilepsije
Etiologija epilepsije
Hirurgija epilepsije
video-EEG monitoring
EEG
Neurofiziologija
Genetika epilepsiji
Kliničke studije
Invazivni EEG u prehirurškoj pripremi
Epilepsija u gerijatrijskoj populaciji
Epilepsija u sklopu degenerativnih bolesti mozga i multiple skleroze
Opšta neurologija
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.