alt

ASS. DR ALEKSANDAR RISTIĆ,
Dr sci med

 

 

 

Centar za epilepsiju i poremećaje spavanja
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike
Dr Aleksandar J. Ristić zaposlen je na poziciji lekara specijaliste u Centru za epilepsije i poremećaje spavanja Klinike za neurologiju. Na Klinici za neurologiju radi od 2005. godine. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 2000. do 2005. godine kada je položio specijalistički ispit. Od 1999. do 2005. godine obavljao je poslove asistenta na predmetu neurologija na Medicinskom fakultetu u Prištini. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2004. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom "Kliničko-morfološke karakteristike bolesnika sa hemibalizmom" pod mentorstvom akademika Vladimira S. Kostića i doktorsku disertaciju pod nazivom "Korelacije obrazaca ponašanja fokalnih epileptičnih napada i epileptogene lezije" 2012. godine pod mentorstvom Prof. Dragoslava Sokića. Medicinski fakultet u Prištini završio je 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,67. Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja pod rukovodstvom akademika Vladimira S. Kostića od 2000. do 2006. godine (br projekta 101988) i od 2006. do 2010. godine (br projekta 145057) Ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije. Član je Izvršnog odbora Društva za Neuronauke Srbije. Obavlja funkciju člana Predsedništva i blagajnika Društva Neurologa Srbije.
Research Fellowship – Cleveland Clinic (Mentorstvo: Dr Imad Najm)
Epilepsija; hirurgija epilepsije; EEG; invazivni EEG; neuroimage postprocessing
Cleveland, OH USA
2010

Observership – Univeristätsklinik für Neurologie (Mentorstvo: Prof. Eugen Trinka)
Epilepsija; hirurgija epilepsije; EEG
Innsbruck, Austrija
2008

Observership – Universitätsklinik für Epileptologie (Mentorstvo: Prof. Christian Bien)
Epilepsija; hirurgija epilepsije
Bonn, Nemačka
2006

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neuroologiju KCS)
Neurologija
Beograd Srbija
2005

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Akademik Vladimir S. Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
2004

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Prištini
Priština Srbija
1998
Specijalista neurologije
Epilepsija, epilepsija odraslih, hirurgija epilepsije, video-EEG monitoring, EEG, neurofiziologija, genetika epilepsiji, kliničke studije, invazivni EEG u prehirurškoj pripremi, epilepsija u gerijatrijskoj populaciji.
Stipendija Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka; nagrada Srpskog lekarskog društva za najboljeg studenta (1998. godina); nagrada za najbolji poster na 35. Internacionalnom dunavskom simpozijumu (2003. godina), druga godišnja nagrada Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (2005. godina); nagrada za poster (top 10%) Američke akademije epileptologa (2010. godina)
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuronauka
Neurološke bolesti
Epilepsija
Epilepsija odraslih
EEG
Video EEG
Hirurgija epilepsija (evaluacija)
Epileptički napadi
Epilepsija u trudnoći
Invazivni EEG
Engleski
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.