Prof. dr Dejana Jovanović

PROF. DR DEJANA JOVANOVIĆ,

 

 

 

Odeljenje Urgentne neurologije

Pozicija:
Šef Jedinice intezivne neurološke nege
Lekar specijalista neurologije
Docent na Katedri neurologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Adresa:
Urgentna neurologija, Klinika za neurologiju KCS
Dr Subotića 6
Poštanski pregradak 12
11129 Beograd 102, Srbija

Zakazivanje pregleda: 011 3663208 ili 011 3663207
Dr Dejana R. Jovanović radi od njegovog osnivanja 1987.g. na Odeljenju Urgentne neurologije Klinike za neurologije, u okviru Urgentnog centra KCS, a od 2001.g. je i Šef Jedinice intenzivne neurološke nege na ovom odeljenju. Ona je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986.g. sa prosečnom ocenom 9,32; specijalistički ispit iz Neurologije položila je 1994.g. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu magistrirala je 1993.g. sa temom “Faktori rizika za razvoj cerebralnog infarkta kod mlađih odraslih osoba", a 2000.g. je odbranila doktorsku tezu pod nazivom „Etiologija i diferencijalna dijagnoza cerebrovaskularnih poremećaja u graviditetu i puerperijumu”. 2005/2006.g. se obučila za transkranijalni dopler i ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata u Nacionalnoj školi za neuroangiologiju Klinike za neurologiju. Stručno se usavršavala u Austriji i Holandiji. Za asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana je 1998.g, a 2008.g. je izabrana za docenta. Saradnik je na projektima osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije od 2002.g. do danas.
Obuka za neuroangiološki ultrazvuk – Nacionalna škola neuroangiologije, Klinika za neurologiju KCS
Mentor: Asist. Dr Jasna Zidverc-Trajković
Beograd, Srbija
2005/2006

Research Fellowship – Universitair Medisch Centrum Utrecht
Mentori: Prof. Dr Jan van Gijn, Prof. Dr Ale Algra
Cerebrovaskularne bolesti - dijagnostika i lečenje; Trombolitička terapija; Transkranijalni dopler; Urgentna neurološka stanja – intenzivno lečenje;
Utrecht, Holandija.
2002/2003

Observership – Universitätsklinik - Allgemeines Krankenhaus (AKH)
Mentor: Prof. Dr Luder Deecke
Opšta neurologija; Cerebrovaskularne bolesti; Urgentna stanja u neurologiji.
Wien, Austrija
2000.

CME Medical College Cornell University: Salzburg-Cornell Seminars in Neurology – American-Austrian Foundation (AAF).
Opšta neurologija; Cerebrovaskularne bolesti; Epilepsija;
Salzburg, Austrija
1996

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za neuroologiju KCS
Neurologija
Beograd, Srbija
1994

Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za neurologiju KCS
Mentor: Prof. Dr Miroslav S. Kovačević
Neurologija
Beograd, Srbija
1993

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1986
Specijalista neurologije
Neuroangiolog
Neurointenzivista
Cerebrovaskularne bolesti (dijagnostika i lečenje akutnog moždanog udara, trombolitička terapija, uzroci moždanog udara kod mladih ljudi, moždani udar kod žena, cerebralne venske tromboze, transkranijalni Doppler, color Doppler krvnih sudova vrata).
Urgentna neurološka stanja (kritično oboleli neurološki bolesnik – urgentna neuromišićna oboljenja, akutne inflamacije nervnog sistema, meningoencefalitisi; kome različitih uzroka, moždana smrt, transkranijalni Doppler u potvrdi moždane smrti).
Stipendija Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu za poslediplomske magistarske studije; nagrada za najbolji poster na 35. Internacionalnom Dunavskom simpozijumu (2003. godina)
Nacionalna društva:
Srpsko lekarsko društvo – 1998-2002 Blagajnik Neurološke sekcije SLD
Udruženje neurologa Srbije
Udruženje bolesnika za moždani udar Srbije (osnivač)

Internacionalna društva:
Svetska fedreacija za moždani udar
Američko društvo za srce/moždani udar
Svetska federacija neurologa
Evropska federacija neuroloških društava
Neurološke bolesti
Cerebrovaskularne bolesti
Akutni moždani udar
Faktori rizika za moždani udar
Uzroci moždanog udara kod mladjih odraslih osoba
Moždani udar kod žena
Trombolitička terapija
Cerebralne venske tromboze
Transkranijalni doppler
Color Doppler krvnih sudova vrata
Urgentna neurološka stanja
Kritično oboleo neurološki bolesnik (neuromišićne bolesti, inflamacije/infekcije CNS, ...)
Koma poznatog i nepoznatog uzroka
Moždana smrt i potvrda moždane smrti transkranijalnim dopplerom
Engleski
Francuski
Holandski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.