Doc. Dr Marko Ercegovac

DOC. DR MARKO ERCEGOVAC
dr sci. med.

Odeljenje urgentne neurologije
Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda na telefon poliklinike 0113663409
Rođen je 1968. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu.
Studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započeo je 1989. godine, a diplomirao 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,84 (devet, osamdeset i četiri).
Posle završenog opšteg lekarskog staža, kao stipendista Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1995. godine započeo je specijalizaciju iz Neurologije na Institutu za neurologiju KCS.
U stalnom je radnom odnosu na Institutut za neurologiju KCS od 1995. godine.
Specijalistički ispit je položio 26.11.1999. godine sa odličnom ocenom.
Kao stipendista Prorektorata za nauku i istraživanje Univerziteta u Cirihu, 1995. godine boravio je na Institutu za neurologiju na usavršavanju iz oblasti elektroencefalografije i epileptologije.
Magistarsku tezu pod nazivom : « Faktorska analiza specifičnosti i učestalosti simptoma juvenilne mioklonične epilepsije » (mentor Prof.dr Zvonimir Lević) odbranio je 27.februara 2004. Godine.
Doktorsku tezu pod nazivom: «Uloga oksidativnog stresa u kontroli epileptičkih napada i terapijskom odgovoru na primenu različitih antiepileptičkih lekova» (mentor doktorske disertacije je Prof. dr Nebojša Jović, a komentor Prof. dr Tatjana Simić) odbranio je 29.decembra 2010.godine.
Proveo je u periodu juni/juli 2004. godine na neurološkom usavršavanju u Kishiwada Tokoshukai bolnici u Tokiju.
Od oktobra 2006. godine do aprila 2009. godine završio je 4 EUREPA kursa, iz oblasti „Primene EEG-a u dijagnozi i lečenju epilepsije“, „Farmakološkog lečenja epilepsije“, „Genetike u epilepsiji“ i „neuroimidžinga u epilepsiji“.
Učesnik je većeg broja naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.
Specijalista neurologije od 1999. godine
Sertifikat iz kliničke elektroencefalografije i epileptologije stekao je 1998. godine, posle šetomesečne edukacije u Centru za epilepsije i migrene u Beogradu.
Sertifikat iz Primene EEGa u dijagnostici i lečenju epilepsije EUREPA teaching course 2006
Sertifikat iz Genetika u epilepsiji EUREPA teaching course 2008
Sertifikat iz Neuroimidžing u epilepsiji EUREPA teaching course 2009
Sertifikat iz Farmakološkog lečenja epilepsije EUREPA teaching course 2007
Epilepsija, Progresivna Mioklonička Epilepsija, Epileptički status, Encefalopatije, oksidativni stres kod epilepsije i drugih neuroloških obolenja, video-EEG monitoring, EEG, neurofiziologija, invazivni EEG u prehirurškoj pripremi, epilepsija i trudnoća.
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neurologa
Savez liga za borbu protiv epilepsije Srbije (blagajnik)
Internacionalna liga za borbu protiv epilepsije (ILAE)
Fondacija Profesora Riste Bokonjića (član tročlanog saveta)
Neurološke bolesti
Epilepsija
Encefalopatije
Progresivne miokloničke epilepsije
Oksidativni stres kod neuroloških obolenja
EEG
Video EEG
Epilepsija u trudnoći
Engleski
Francuski 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.