Ass. dr Ivana Berisavac

ASS. DR IVANA I. BERISAVAC
mr. sci. med.

 

 

 

Pozicija: Lekar specijalista neurologije
Klinički centar Srbije, Klinika za neurologiju
Odeljenje Urgentne neurologije - Urgentni centar
Adresa: Klinički centar Srbije, Urgentni Centar, Odeljenje Urgentne neurologije
Pasterova br 2, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon 011 3663207 ili 011 3663208
Dr Ivana Berisavac radi je stalno zaposlena kao specijalista neurologije u Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije. U Kliničkom centru je zaposlena od 2000.godine, gde je prvo obavila svoj lekarski (2000-2001) a potom i specijalistički staž (2001-2005). 
Specijalistički ispit je položila sa odličnom ocenom novembra 2005. Od 2005.godine radi na poziciji specijaliste neurologa na Odeljenju urgentne neurologije smeštenog u Urgentnom Centru.
U julu 2009.godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Distonija plus sindromi” a mentor joj je bio Akademik Prof.dr V.Kostić.
Trenutno je na edukaciji iz elektroencefalografije (EEG) u Centru za epilepsije i poremećaje spavanja Neurološke klinike.
Specijalizacija iz neurologije – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet,  
Beograd Srbija 2001 – 2005, specijalistički ispit položen novembra 2005 sa odličnim uspehom.

Magistarska teza – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija. Naslov: Distonija plus sindromi. Mentor: Akademik Vladimir S. Kostić. Teza odbranjena Juna 2009.

Osnovne studije – Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd Srbija, 1992 - 1999, srednja ocena 9,54.
Specijalista neurologije, licenca broj 105899
Zbrinjavanje urgentnih neuroloških bolesti
Srpsko Lekarsko Društvo
Neurološke bolesti 
Vrtoglavice
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.