Doc. dr Sci Med Aleksandra Kačar

DOC. DR ALEKSANDRA KAČAR,
dr sci med

 

 

 

Kabinet za elektromioneurografiju i evocirane potencijale
Pozicija: Lekar specijalista - neurolog, šef EMG kabineta
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike: 0113663409
Mr Sci Med Kačar dr Aleksandra je rođena 1968. godine u Čačku, gde je završila osnovnu i srednju sa odličnim uspehom. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1987. god., a završila 1993. god. sa prosečnom ocenom 9.71.
Od 1993. god. do 1998. god. bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije na projektu: “Integrativne funkcije CNS-a” (mentor: Prof dr V.S. Kostić).
Specijalizaciju iz neurologije (1994-1998) je završila na Institutu za neurologiju KCS sa odličnim uspehom. Kao lekar specijalista – neurolog, od 2000. godine je zaposlena na neodređeno vreme.
Edukaciju iz elektromioneurografije je od 1.01.2006.- 31.03.2007. obavila na Institutu za neurologiju KCS (mentor: Prim dr R. Trikić).
Magistarsku tezu pod naslovom “Kliničke i elektrofiziološke karaktaristike fokalne distonije ruke“ odbranila je 2003. godine (mentor: Prof dr V.S. Kostić). U toku je izrada doktorske disertacije iz oblasti kontrole motorike: "Uticaj transkranijalne magnetne stimulacije na kliničke znake i elektrofiziološke parametre kod obolelih sa Parkinsonovom bolešću" (mentor: Prof dr V.S. Kostić)
Radi elektromioneurografiju i evocirane potencijale na Neurološkoj klinici u Beogradu.   
Posebna oblast interesovanja se odnosi na primenu neurofizioloških metoda u dijagnostici i terapiji u neurološkim bolestima (elektromioneurografija – EMG, evocirani potenicijali – EP i transkranijalna magnetna stimulacija – TMS).
Trenutno je u statusu istraživača - saradnika na Institutu za Medicinska Istraživanja u Beogradu.
Kurs iz elektromioneurografije (EMG): Clinical Neurophysiology of the Peripheral Nervous system, Uppsala, Sweeden, 25 – 29. 01. 2010, organizator: Prof dr E. Stålberg.
Istraživač u oblasti transkranijalne magnetne stimulacije (TMS):  Sobell Department of Motor Neuroscience and Movement Disorders, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, UK, 15.11.2006.-15.04.2007, mentor - Prof JC Rothwell.
EFNS fellowship (honorary clinical observer), Department to Department Program, Department of Clinical Neuroscience, King's College, London, UK, 31.08.-12.10.2005. Oblast interesovanja – periferne neuropatije i elektromioneurografija; mentor – Prof Dr R.C. Hughes and  Prof Dr K. Mills.
Kratkotrajni boravci u svojstvu istraživača i kliničkog posetioca – Klinični Centar Ljubljana, Slovenia – Odeljenje neurofiziologije 15.09.-05.10.2004. i 11.03.-15.04.2005. Oblast interesovanja - EMG and TMS; mentor - Prof Dr J. Zidar i Doc dr Z. Rodi.
Edukacija iz EMG – Institut za Neurologiju, KCS, Beograd – 1.01.2006.- 31.03.2007.
Magistarska teza -  Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) “Kliničke i elektrofiziološke karaktaristike fokalne distonije ruke“ 2003. god. (mentor: Prof dr V.S. Kostić).
Specijalistički staž iz neurologije - Institut za neurologiju, KCS, 1994-1998.
Medicinski fakultet – Medicinski Fakultet u Beogradu – 1987-1993.
Sertifikat o završenoj EMNG edukciji – Institut za neurologiju, KCS, 1.01.2006.- 31.03.2007.
Certificate of 6th  King’s College Neuromuscular Disease Symposium, London, UK, 24.11.2006.
Certificate: Clinical Neurophysiology of the Peripheral Nervous system, Uppsala, Sweeden, 2010.
Elektromioneurografija, evocirani potencijali, transkranijalna magnetna stimulacija u dijagnostici i terapiji neuroloških oboljenja, primena elektrofizioloških metoda u eksperimentalnoj neurofiziologiji (posebna oblast interesovanja - kontrola motorike), ispitivanje i lečenje bolnih sindroma i polineuropatija tankih vlakana.
Nagrada za najbolji poster, februar 2007. godine: Queen’s Square -  Brain Repair and Rehabilitation Departmental Poster Event - Ruge D, Greenwood R, Kacar A, Zafar N, Teo J, Oliver R, Bestmann S & Rothwell JC: The effect of Theta Burst Stimulation over posterior parietal cortex on parieto-motor functional connectivity.
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropsko udruženje neurologa (ENS)
Udruzenje za klinicku neurofiziologiju SCG
Neurološke bolesti
Elektromioneurografija
Evocirani potencijali
Transkranijalna magnetna stimulacija
Engleski
Slovenački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.