Dr Gorana Mandić Stojmenović

DR GORANA MANDIĆ STOJMENOVIĆ

IV Kliničko odeljenje – Odeljenje za nevoljne pokrete
Centar za poremećanje pamćenja
Pozicija: specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon – Centar za poremećaje pamćenja - 0113650105
Dr Gorana Mandić-Stojmenović diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,63. Zaposlena je na Klinici za neurologiju od 2006.godine. Posebno je angažovana na Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine odbranila je završni akademski specijalistički rad pod nazivom "Određivanje koncentracije bamiloida sa 42 aminokiseline,ukupnog i fosforilisanog tau proteina u cerebrospinalnoj tečnosti kod bolesnika sa Alzheimerovom bolešću" pod mentorstvom Prof. dr Elke Stefanove. Trenutno je na doktorskim studijama iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je saradnik na projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije broj 145057 i 175090 pod rukovodstvom Akademika Vladimira Kostića. Lekar je specijalista neurologije od 2013. godine, zaposlena je na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju kliničkog asistenta od 2015.godine.
Specijalizacija - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Neurologija
Beograd, Srbija
2013.

Research Fellowship: Vrije Universiteit -Vrije medisch centrum, Alzheimercentrum ( Prof. Dr Ph. Scheltens)
Demencije, edukacija iz MR hipokampalne volumetrije , učestovala na projektu “Join effect of hypertension and APOE genotype on CSF biomarkers for Alzheimer’s disease“
Amsterdam, Holandija
2008/ 2009.

Kao stipendista fondacije „Prof. Dr Risto Bokonjić“ edukovala se na polju postprocesing MR tehnika u neurodegenerativnom bolestima u INSPE (Prof. Dr Massimo Filippi).
San Raffaele Hospital, Milano, Italija
Februar-jun 2015.

Akademska specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof dr Elka Stefanova)
Neurologija
Beograd, Srbija
2010.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
2005.
Alzheimerova bolest i druge demencije, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i parkinsonizmi, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima
Stipendija Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka; stipendija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.
Društvo neurologa Srbije
Društvo mladih neurologa Srbije
European Academy of Neurology
Srpsko lekarsko društvo
Lekarska komora Srbije
Alzheimerova bolest i druge demencije, blagi kognitivni poremećaj, demencije sa ranim početkom, Parkinsonova bolest i parkinsonizmi, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima
Engleski
Francuski
Italijanski

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.