dr Tanja Stojković

DR TANJA STOJKOVIĆ

 

 

 

 

IV Kliničko odeljenje – Odeljenje za nevoljne pokrete
Centar za poremećanje pamćenja
Pozicija: lekar na specijalizaciji
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon – Centar za poremećaje pamćenja - 0113650105
Dr Tanja Stojković diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine sa prosečnom ocenom 9,29. Zaposlena je na Klinici za neurologiju od 2007.godine, prvo kao klinički lekar, a 2010. godine je započela specijalistički staž. 2014. Je položila specijalistički ispit. Zaposlena Odeljenju za nevoljne pokrete i u Centru za poremećaje pamćenja. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine odbranila je završni akademski specijalistički rad pod nazivom "Primena jedno-fotonske emisione kompjuterizovane tomografije (DAT-SPECT) u diferencijalnoj dijagnozi parkinsonizma" pod mentorstvom prof dr Elke Stefanove. Trenutno je na doktorskim studijama iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu i bavi se istraživanjem kognitivnih poremećaja u Parkisnonovoj bolesti. Od 2011. godine je saradnik na projektu Ministarstva za nauku Republike Srbije broj 175090 pod rukovodstvom Akademika Vladimira Kostića.
Specijalistički staž - Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu
Neurologija
Beograd Srbija
U toku od 2010.

Observership – EFNS Department to Department Cooperation Programme
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Movement Disorders Department
Parkinsonova bolest; kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti; demecije
Barselona, Španija
2010.

Akademska specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: prof dr Elka Stefanova)
Neurologija
Beograd Srbija
2010.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
2006.
Alzheimerova bolest i druge demencije, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i parkinsonizmi, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Društvo za poremećaje pokreta
Engleski
Francuski
Španski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.