Dr Predrag Stanarčević

Dr Predrag Stanarčević rođen je 01.05.1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine sa prosečnom ocenom 8,87.

Od 2008. godine radi kao klinički lekar na Institutu za neurologiju KCS.  U toku je izrada završnog rada akademske specijalizacije " Novine u trombolitičkoj terapiji u lečenju akutnog ishemičnog moždanog udara", mentor Doc. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević.

Od 2008. godine radi kao klinički lekar na Institutu za neurologiju KCS.  U toku je izrada završnog rada akademske specijalizacije " Novine u trombolitičkoj terapiji u lečenju akutnog ishemičnog moždanog udara", mentor Doc. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević.

Dr Predrag Stanarčević je član je Srpskog lekarskog društva.

Govori engleski i ruski jezik.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.