Dr Vladana Marković

DR VLADANA MARKOVIĆ

IV kliničko odeljenje
Centar za botulinski toksin
Pozicija: lekar na specijalizaciji
Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti
Pozicija: neurolog
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon IV odeljenje - 0113064239
{slide=Izvodi iz biografijeVladana Marković je 2007. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2010. godine odbranila i završni rad akademske specijalizacije iz oblasti neurologije (tema: Genotipske i fenotipske karakteristike obolelih od Parkinsonove bolesti ranog početka, mentor: akademik prof. Dr Vladimir Kostić) , a potom upisala doktorske studije iz neurologije. U toku je izrada teze takodje pod mentorstvom akademika prof. dr Vladimira S. Kostića. Na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije radi od 2007. godine, prvo kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potom kao klinički lekar i specijalizant neurologije. Specijalizaciju je završila 2014. godine i od tada radi kao neurolog na IV kliničkom odeljenju i u Centru za botulinski toksin. Izabrana je za kliničkog asistenta katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2015.g. Od 2007. je učestvovala kao saradnik na tri projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije iz oblasti Parkinsonove bolesti. Usavršavala se 2010.g na Neurološkoj klinici Univerzitetske bolnice u Drezdenu, pod rukovodstvom prof. dr Hajnca Rajhmana i 2016.g. u Bolnici San Rafaele, Univerzitet Vita-Salute, Milano, u istrazivackoj jedinici za neuroimidzing pod rukovodstvom prof. Masima Filipija.
Doktorske studije
Neurologija
Beograd Srbija
2010 – u toku

Fellowship – San Raffaele Hospital, University Vita-Salute (mentor Prof. Massimo Filippi)
Neuroimidzing u neurodegenerativnim bolestima
Milano, Italija
2016

Specijalistički staž - Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu
Neurologija
Beograd Srbija
2010-2014.

Observership- EFNS Department to Department Cooperation Programme
Klinik und Poliklinik fuer Neurologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (mentorstvo Prof. Heinz Reichmann)
Bolesti nevoljnih pokreta i neurodegenerativne bolesti, DBS, terapija botulinskim toksinom
Dresden, Nemačka
2010

Završni akademski specijalistički rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Akademik Vladimir Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
2010

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd Srbija
2007
Distonije i terapija botulinskim toksinom, Parkinsonova bolest, genetska osnova neurodegenerativnih bolesti
Srpsko Lekarsko Društvo
Engleski
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.