Dr Milica Ječmenica Lukić

DR MILICA JEČMENICA LUKIĆ

 

 

 

IV Kliničko odeljenje – Odeljenje za bolesti nevoljnih pokreta
Pozicija: neurolog
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon IV odeljenja – 0113064239
Milica Ječmenica Lukić je 2005. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,80/10, gde je 2010. godine odbranila i završni rad akademske specijalizacije iz oblasti neurologije (tema: "Kliničko-radiografske karakteristike progresivne supranuklearne paralize", mentor: akademik prof. dr Vladmir Kostić) , a potom upisala doktorske studije iz neurologije. U toku je izrada teze pod mentorstvom akademika prof. dr Vladimira S. Kostića. Na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije radi od 2007. godine, prvo kao istraživač saradnik, a potom kao klinički lekar i specijalizant neurologije. Specijalizaciju je završila 2016. godine i od tada radi kao neurolog na IV kliničkom odeljenju. Saradnik je na projektu pod rukovodstvom akademika prof. dr Vladimira S. Kostića od 2011. (br. projekta 175090) Ministarstva za nauku Republike Srbije.
Doktorske studije Neurologija
Beograd, Srbija
2010 – u toku

Specijalistički staž - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Neurologija
Beograd, Srbija
2011-2015.

Stručni boravak u inostranstvu (EFNS Department to Department Cooperation Programme): Klinika za neurologiju, Odeljenje za neurodegenerativne bolesti, Univerzitet u Insbruku
Insbruk, Austrija
2010.

Akademska specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Akademik Prof Dr Vladimir Kostić)
Neurologija
Beograd Srbija
2010.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
2005.
Ekstrapiramidni poremećaji: atipični parkinsonizmi i Parkinsonova bolest, distonije, demencije, genetska osnova neurodegenerativnih bolesti.
Letnja naučna škola za mlade neurologe iz oblasti nevoljnih pokreta (MDS Summer School) 2009-Prva nagrada za video prezentaciju

Škola distonije (Dystonia training school), London 2014 - Prva nagrada za video prezentaciju
Društvo neurologa Srbije
Društvo mladih neurologa Srbije
Movement Disorders Society
European Academy of Neurology
Srpsko lekarsko društvo

Engleski
Ruski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.