Dr Aleksandra Tomić

DR ALEKSANDRA TOMIĆ

 

 

 

 

IV kliničko odeljenje-Odeljenje za nevoljne pokrete
Centar za botulinski toksin
Pozicija: neurolog
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon IV odeljenje - 0113064239 
Aleksandra Tomić je 2007. godine završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2010. godine odbranila i završni rad akademske specijalizacije iz oblasti neurologije (tema: “Kliničke, genetske, epidemiološke i radiološke karakteristike obolelih od Vilsonove bolesti”, mentor: prof. dr Marina Svetel) , a potom upisala doktorske studije iz neurologije. U toku je izrada teze pod mentorstvom akademika prof. dr Vladimira S. Kostića. Na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije radi od 2007. godine, prvo kao istraživač saradnik, a potom kao klinički lekar i specijalizant neurologije. Specijalizaciju je završila 2016. godine i od tada radi kao neurolog na IV kliničkom odeljenju i u Centru za botulinski toksin. Izabrana je za kliničkog asistenta katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2016. godine. Saradnik je na projektu pod rukovodstvom akademika prof. dr Vladimira S. Kostića (br. projekta 175090) Ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije od 2011.
Doktorske studije
Neurologija
Beograd, Srbija
2010 – u toku

Fellowship – San Raffaele Hospital,
University Vita-Salute (mentor Prof. Massimo Filippi)
Neuroimidzing u neurodegenerativnim bolestima
Milano, Italija
2017

Specijalistički staž - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Neurologija Beograd, Srbija
2011-2015.

Observership- EFNS Department to Department Programme
Clinic for Neurology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague
Movement Disorders Department – bolesti nevoljnih pokreta i neurodegenerativne bolesti, DBS, terapija botulinskim toksinom
Prague, Češka
2010

Završni akademski specijalistički rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof. dr Marina Svetel)
Neurologija
Beograd Srbija
2010

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd Srbija
2007

Ekstrapiramidni poremećaji: distonije, Parkinsonova bolest i parkinsonizmi, tremor, Vilsonova bolest, genetska osnova neurodegenerativnih bolesti. Terapija distonija botulinskim toksinom.
Društvo neurologa Srbije
Društvo mladih neurologa Srbije
Movement Disorders Society
European Academy of Neurology
Srpsko lekarsko društvo
Engleski
Italijanski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.