Dr Nikola Kresojević

DR NIKOLA KRESOJEVIĆ

 

 

 

 

IV Kliničko odeljenje – Odeljenje za nevoljne pokrete
Pozicija: klinički lekar
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon: 0113064239 
Dr Nikola Kresojević rođen je 1981. godine u Valjevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2008. godine gde je upisao doktorske studije iz epidemiologije 2009. godine. U toku je izrada doktorske teze pod mentorstvom Akademika Prof. Dr Vladimira Kostića i komentorstvom Prof. Dr Tatjane Pekmezović. Zaposlen je kao klinički lekar na Klinici za neurologiju od novembra 2011. godine. Od 2009. godine je u zvanju istraživača pripravnika a od 2010. godine u zvanju istraživača saradnika na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Od 2009-2011. godine bio je saradnik na projektima broj 156011 i 145083 a od 2011. godine je saradnik na projektu broj 175090 Ministarstva za nauku Republike Srbije pod rukovodstvom Akademika Prof Dr Vladimira Kostića.
3rd Annual European Summer School for Young Neurologists, Nijmegen, Holandija (2010)

Edukacija pod supervizijom Prof. Nir Giladi-ja, na odeljenju neurologije, Tel Aviv Sourasky Medical Center-a u Izraelu u okviru EFNS Department- Department Co-operation Programa (2010)

Ekstrapiramidni poremećaji: Parkinsonova bolest, distonije, tremor, Wilsonova bolest, genetska osnova neurodegenerativnih bolesti. Neurofiziologija: transkranijalna magnetna stimulacija, analiza tremora i analiza poremećaja hoda.
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska Federacija Neuroloških Društava
Društvo mladih neurologa Srbije
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.