Dr Maja Stefanović Budimkić

DR MAJA STEFANOVIĆ BUDIMKIĆ

 

 

 

 

Odeljenje urgentne neurologije
Pozicija: klinički lekar
Adresa: Urgentna neurologija, Klinika za neurologiju KCS, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Dr Maja Stefanović Budimkić je zaposlena na Klinici za neurologiju od 2012. godine, kao klinički lekar. Trenutno je na doktorskim studijama iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske akademske specijalističke studije iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je upisala školske 2008/2009. godine, a završila 2010. godine odbranom završnog akademskog specijalističkog rada „Dijagnostičke i terapijske dileme u akutnom ishemijskom moždanom udaru uzrokovanom spontanom arterijskom disekcijom”, pod mentorstvom Doc. Dr Dejane Jovanović. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,57. Bila je saradnik na projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije: od 2009. godine na projektu br 145025D, potom, od 2011. godine, na projektu br 175022 (pod rukovodstvom Prof. Dr Nadežda Čovičković Šternić).
Doktorske studije iz neurologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Beograd, Srbija
U toku od 2010

Stipendista EFNS Department to Department programa (mentorstvo Prof. Werner Hacke)
Neurologische Klinik, UniveritätsKlinikum , Ruprecht Karls Univerität Heidelberg
Akutno lečenje ishemijskog moždanog udara, neurointenzivna nega, neurosonologija
Hajdelberg, Nemačka
2011

Završni akademski specijalistički rad- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Doc. Dr Dejana Jovanović)
Beograd, Srbija
2010

Obuka za neuroangiološki ultrazvuk- Nacionalna škola za neuroangiologiju
Klinika za neurologiju KCS
Beograd, Srbija
2009/2010

Medicinski fakultet- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Beograd, Srbija
2008
Akutno lečenje ishemijskog moždanog udara, urgentna neurološka stanja, neurosonologija, spontane kranicervikalne arterijske disekcije
Srpsko Lekarsko Društvo
Engleski, nemački, francuski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.