Dr Višnja Pađen

DR VIŠNJA PAĐEN

 

 

 

 

Višnja Padjen je 2007. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je u martu 2010. godine odbranila završni akademski specijalistički rad: „Moždana smrt: dijagnostički kriterijumi i transplantacija“, a u maju 2014. godine i doktorsku disertaciju: „Akutni ishemijski moždani udar kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom: kliničke karakteristike i ishod“. U junu 2015. godine je na City College, Unverzitet u Šefildu (Velika Britanija) završila MBA program sa disertacijom: „Upravljanje promenama primarne prevencije cerebrovaskularnih bolesti iz perspektive zdravstvenih radnika u Beogradu, Srbija“. Od oktobra 2009. do novembra 2011. radila je kao naučni saradnik u okviru projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Klinici za neurologiju KCS. Od novembra 2011. zaposlena je na Klinici na neurologiju KCS, na Odeljenju urgentne neurologije. Specijalizaciju je zavrsila u januaru 2018.godine.
2010. godine boravila kao stipendista francuske vlade za naučno usavršavanje, u Francuskoj u Univerzitetskoj bolnici „Roger Salengro“ u Lilu, na odeljenju Urgentne i cerebrovaskularne neurologije u trajanju od 3 meseca.
U septembru 2012. ponovo boravila u Francuskoj u Univerzitetskoj bolnici „Roger Salengro“ u Lilu, u cilju izrade doktorske disertacije.
cerebrovaskularne bolesti, moždani udar, terapija moždanog udara, atrijalna fibrilacija, neurointenzivna nega
Dobitnik prve nagrade na IV simpozijumu o cerebrovaskularnim bolestima/Internacionalni sastanak “Trends in neurosonology“ održanom u Beogradu za rad: „ Intravenska tromboliza kod akutnih ishemijskih moždanih udara uzrokovanih atrijalnom fibrilacijom – SETIS studija“
Srpsko lekarsko društvo
Udruženje mladih neurologa Srbije (predsednik odbora za domaće odnose)
European Federation of Neurological Societies
Engleski, Francuski, Italijanski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.