Dr Maša Kovačević

DR MAŠA KOVAČEVIĆ

 

 

 

 

VI kliničko odlejenje – Odeljenje za epilepsiju i poremećaje spavanja
Pozicija: klinički lekar
Adresa: Urgentna neurologija, Klinika za neurologiju KCS, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon: Odeljenje za epilepsiju i poremećaje spavanja +381 11 306 42 52
Dr Maša Kovačević je rođena 29.11.1984. godine u Beogradu. U toku redovnih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je bila dobitnik stipendije Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, stipendije Grada Beograda za studente visokoškolskih ustanova, kao i stipendije Ministartsva omladine i sporta Republike Srbije za najbolje studente završne godine studija. Dobitnica nagrade Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta druge i treće godine studija. Diplomirala je 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,74 za šta je nagrađena od strane Zadužbine Nikole Spasića kao najbolji diplomirani student Medicinskog fakulteta u Beogradu u 2009. godini. Pripravnički staž je obavila na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu nakon čega je u januaru 2011. zaposlena u Centru vojnomedicinskih ustanova u Beogradu u Vojnomedicinskom centru hitne medicinske pomoći. Zaposlena je kao klinički lekar na Klinici za neurologiju od septembra 2011. godine. Posebno je angažovana na Odeljnju za epilepsiju i poremećaje spavanja. Aktuelno je na Specijalističkim akademskim studijama iz neurologije na Medicinskom fakulatetu Univerziteta u Beogradu.
Stručno usavršavanje iz oblasti epileptologije i neurolofiziologije – Centar za epilepsiju, Institut za neurologiju, Klivlend klinika
Klivlend, Ohajo, SAD
2012.

Specijalističke akademske studije iz neurologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Beograd, Srbija
U toku od 2011.

Redovne studije medicine – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Beograd, Srbija
2003. – 2009.
Epilpesija odraslih, prehirurška evaluacija bolesnika sa epilepsijom, EEG, video-EEG monitoring, invazivni EEG u prehiruškoj evaluaciji, neurofiziologija, farmakoterapija epilepsije, epilpesija u trudnoći, genetika epilepsija, neuropsihologija u epileptologiji, epilepsija u gerijatrijskoj populaciji, PNEN.
Stipendija Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka
Stipendija Grada Beograda za studente visokoškolskih ustanova
Stipendija Ministartsva omladine i sporta Republike Srbije za najbolje studente završne godine studija
Nagrada Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta druge i treće godine studija
Nagrada Zadužbine Nikole Spasića za najbolje diplomiranog studenta Medicinskog fakulteta u Beogradu u 2009. godini.
Srpsko lekarsko društvo
Evropska federacija neuroloških društava
Društvo neurologa Srbije – Društvo mladih neurologa Srbije
American Epilepsy Society
Engleski
Francuski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.