Doc dr Nataša Dragašević Mišković

Doc dr NATAŠA DRAGAŠEVIĆ MIŠKOVIĆ
dr sci med

Mesto rođenja:
Beograd, Srbija

Bračni status:
udata, jedno dete

Prethodne edukacije:
2010-Docent, Katedra za neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2003-Asistent, Katedra za neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2002 – Doktor nauka  (teza: Kliničko-genetska studija spinocerebelarnih ataksija), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1999-2002-Doktorske studije iz neurologije
1998 – Magistar nauka (teza: Kliničko-farmakološka studija esencijalnog tremora), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1998 – Sticanje zvanja neurologa polaganjem specijalističkog ispita iz neurologije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1994-1998 –Specijalizacija iz neurologije, Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
1993-1995-Postdiplomske studije iz neurologije, Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu
1986-1992: Student na Medicinskom fakultetu ,Univerzitet u Beogradu

Prethodna iskustva:
1998-i dalje : Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, neurolog
1994-i dalje: Odeljenje za nevoljne pokrete, Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
2003- 2010: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, podučavanje studenata medicine iz neurologije
2010- i dalje: Docent na Katedri za neurologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2010-i dalje: Koordinator rada u Laboratoriji za eksperimentalni neurofiziologiju, Neurološka klinika, Klinički Centar Srbije
2010- i dalje: Koordinator odeljenja za naučno-istraživački razvoj, Neurološka klinika, Klinićki Centar Srbije
2010 –i dalje: Klinički koordinator za istraživanja u oblasti genetike nevoljnih pokreta, Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških oboljenja, Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije

Oblasti istraživačkog rada:
Neurologija (Parkinsonova bolest i parkinsonizam, ataksija, distonija, tremor i drugi nevoljni pokreti, genetika u nevoljnim pokretima, terapija botulinskim toksinom u neurologiji, neurofiziologija u nevoljnim pokretima)

Projekti:
2008-2012:  istraživač, Ministarstvo za nauku i  tehnologiju, projekat 145057
2010-2012 : istraživač, Ministarstvo za nauku i  tehnologiju, projekat 156011
2002-2006: istraživač, Ministarstvo za nauku i  tehnologiju, projekat 1988
2012-i dalje: istraživač, Ministarstvo za nauku i  tehnologiju, projekat 175090

Strani jezik:
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.