Dr Iva Stanković

DR IVA STANKOVIĆ

 

 

 

 

Kontakt: IV Kliničko odeljenje – Odeljenje za nevoljne pokrete
Pozicija: klinički lekar
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon: 0113064239
Dr Iva Stanković rođena je 1985. godine u Beogradu, gde je završila Treću beogradsku gimnaziju 2004. godine i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,50. Specijalistički akademski rad iz oblasti Neurologija, sa temom „Istraživanje depresivnosti u Parkinsonovoj bolesti“ (mentor: Akademik Prof. Dr Vladimir Kostić), odbranila je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu marta 2013. godine, gde je aktuelno student doktorskih studija iz Neuronauka (mentor: Akademik Prof. Dr Vladimir Kostić). Od januara 2012. godine je član istraživačkog tima na projektu broj 175090 Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije pod rukovodstvom Akademika Prof Dr Vladimira Kostića, prvo u zvanju istraživač pripravnik, a potom od februara 2014. istraživač saradnik. Zaposlena je kao klinički lekar na Klinici za neurologiju od februara 2014. godine.
Na stručnom usavršavanju na odeljenju neurologije, Medicinski fakultet u Insbruku, provela je tri meseca tokom 2013. pod supervizijom Prof. Dr W. Poewe i Prof. Dr GK Wenning
2014. godine pohađala je kurs "Duboka moždana stimulacija u lečenju bolesti 
Parkinsonova bolest, atipični parkinsonizmi, horeja, Hantingtonova bolest, ataksije
Srpsko Lekarsko Društvo
Evropska akademija neurologa
Međunarodno društvo za Parkinonovu bolesti i nevoljne pokrete
Društvo mladih neurologa Srbije
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.