Vera Ilić

Rođena 22.7.1958. godine u Pančevu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Beogradu.
Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek Klinička psihologija, diplomirala 1984. godine.
U periodu od 1988.do 1998. godine bila zaposlena u Urgentnom centru KC Srbije, na poslovima kliničkog psihologa.
Od novembra 1998. godine zaposlena u Institutu za neurologiju KC Srbije, na poslovima kliničkog neuropsihologa.
Edukavani Klijentnom usmereni terapeut (Rodžersova psihoterapija).

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.