Mr sc. Aleksandra Parojčić

DR ALEKSANDRA PAROJČIĆ,
mr sci med
specijalista kliničke psihologije
neuropsiholog

 

Centar za neuropsihologiju i bihejvioralnu neurologiju
Centar za epilepsiju i poremećaje spavanja         
Pozicija: Specijalista kliničke (medicinske) psihologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon neuropsiholoske laboratorije 0113064244
Aleksandra Parojčić, rodjena Savić, rođena je u Metkoviću 25.11.1968. godine.
Osnovnu  i srednju školu, kao i Pedagošku akademiju za nastavnike razredne nastave, završila je u Beogradu.
1997. godine diplomirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2006. godine stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije, položivši specijalistički ispit na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa odličnim uspehom.
2008. godine odbranila magistarsku tezu »Kognitivni profil frontotemporalnih demencija u odnosu na obolele od Alchajmerove bolesti«.
Od 1995. do danas pohađala je više edukativnih seminara iz različitih oblasti psihologije (psihodramska psihoterapija, psihoterapija i savetovanje fenomenološko egzistencijalističke orijentacije, razvojna neuropsihologija, neuropsihološka dijagnostika i reedukacija psihomotorike, teacher training...).
Na Institutu za neurologiju KCS zaposlena od 1998. godine u neuropsihološkoj laboratoriji, gde se prevashodno bavi neuropsihološkom procenom i psihodijagnostikom. Edukaciju iz neuropsihološke dijagnostike stekla je poslediplomskim studijama na Medicinksom fakultetu i kliničkom praksom u timu prof. D. Pavlovića na Klinici za neurologiju.
Zajedeno sa prof. S. Bojaninom, dečjim psihijatrom i neuropsihologom, koautor je i realizator više obrazovnih programa koji su akreditovani od strane Zavoda za obrazovanje i vaspitanje.
Sarađuje u realizaciji naučnoistraživačkih projekata koji se realizuju na Institutu za neurologiju. Pored neuropsihološke dijagnostike, kao specijalista kliničke psihologije, bavi se i psihodijagnostikom - eksploracijom ličnosti, kao i psihološkim savetodavnim radom sa neurološkim pacijentima i članovima njihovih porodica. Mentor je za oblast neuropsihologije specijalizantima medicinske psihologije. Stručni je saradnik Društva Multiple skleroze Srbije. Deo je tima za prehiruršku evaluaciju i praćenje bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom.
Magistarski rad – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentor: prof dr Gordana Ocić),
Beograd, Srbija,
2008

Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za psihijatriju KCS, Klinika za neurologiju KCS),
Beograd, Srbija
2006

Obuka iz neuropsihološke i defektološke dijagnostike (“Centar za reedukaciju Tvrdjava”, prof dr Svetomir Bojanin),
Beograd, Srbija,
2004.

Reedukacija psihomotorike (“Centar za reedukaciju Tvrdjava”, prof dr Svetomir Bojanin),
Beograd, Srbija,
2002.

Filozofski fakultet odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Beogradu,
Beograd, Srbija,
1998.

Psihodramska psihoterapija (dr Vladimir Milošević, neuropsihijatar, educator psihodrame),
Beograd, Srbija,
1997.
Specijalista medicinske psihologije
Magistar neuropsihologije
Neuropsihološka dijagnostika kognitivnih poremećaja neuroloških pacijenata, Neuropsihološka procena i evaluacija kandidata za operativno lečenje refraktorne epilepsije, Psihodijagnostika konverzivnih poremećaja, Pseudoepilepsije Frontotemporalna demencija, Demencija i pseudodemencija, psiholoski savetodavi rad sa neuroloskim pacijentima i clanovima njihovih porodica.
Stipendija Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka 1999;
Oktobrska nagrada grada Beograda 1987.
Društvo psihologa Srbije
Neuropsihološka procena sledećih bolesti i stanja: Demencije
Pseudodemencije
Epilepsija
Farmakorezistentna epilepsija
Pseudopeilepsije
Multipla skleroza
Motonične distrofije
Konverzivni poremećaji
Poremećaji afektiviteta kod neuroloških pacijenata
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.