Home Sestrinstvo Dostignuća i novine Dodela licenci zaposlenim medicinskim sestrama-tehničarima Klinike
Dodela licenci zaposlenim medicinskim sestrama-tehničarima Klinike

U julu 2009.godine na Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije upriličena je dodela licenci zaposlenim medicinskim sestrama-tehničarima Klinike.

Svojim kolegama licence je uručila glavna sestra Kliničkog centra Srbije Tanja Rakić. Tom prilikom licencu je dobila 101 mediscinska sestra - tehničar, 82 medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom i 19 medicinskih sestara sa višom i visokom stručnom spremom.

“Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenog radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti u Republici Srbiji. Izdaje se na period od sedam godina.“

„Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke i farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.“

Licenca je još jedan razlog više da se kontinuirano edukujemo i usvajamo nova znanja u cilju unapređenja svoje profesije.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.