Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Izveštaji X SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA - TARA 2009.
X SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA - TARA 2009.

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Srbije održan je X simpozijum na Tari u hotelu Omorika, u periodu od 12. do 16. maja 2009. godine. Plenarna tematika simpozijuma bila je palijativno zbrinjavanje:

 • Organizacija službe palijativne nege i hospisi
 • Obrazovanje i edukacija kadrova za rad u palijativnoj nezi
 • Etički principi
 • Psihosocijalni aspekti i adjuvantna podrška (podrška porodici)
 • Palijativna nega posebnih grupa (deca, adolescent, odrasli, stari)
 • Veština komunikacije

Teme za učesnike:

 • Slobodne teme
 • Primeri iz prakse

Održana su dva okrugla stola sa temom kontinuirana edukacija:

 • Kontinuirano usavršavanje sestara u praksi
 • Organizacija službe za kontinuiranu edukaciju
 • Radionica

Sa Instituta za Neurologiju kao poster pezentacija prezentovana su dva rada:

 1. Delokrug rada medicinske sestre u aplikaciji botulinskog toksina  u terapiji spastičnosti, autor Javorka Gajić
 2. Rano otkrivanje faktora rizika moždanog udara primenom kolor duplexa krvnih sudova vrata u promociji zdravlja, autori Gordana Poček i Biljana Kovačević

 

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.