Home Specijalizanti Osnovne informacije
Osnovne informacije

Pre početka kruženja na Klinici za neurologiju:

Obavljanje specijalističkog staža na Klinici za neurologiju se odnosi na sve lekare na specijalizaciji iz neurologije (u daljem tekstu specijalizanti) koji su upisali specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a započinje dobijanjem odgovarajućeg uputa za kruženje u Službi za specijalističku nastavu na Medicinskom fakultetu. Potrebno je na vreme, odnosno pre započinjanja kruženja, javiti se šefu specijalizanata radi dobijanja osnovnih informacija o datumu početka kruženja, odeljenju Klinike za neurologiju gde specijalizant počinje rad i pravima i obavezama specijalizanata koji su napisani u Vodiču za specijalizante (Ovde možete preuzeti PDF verziju vodiča za specijalizante).

Prvi dan na Klinici za neurologiju:

Po dolasku na Kliniku za neurologiju specijalizant je već upoznat na koje odeljenje je raspoređen i detaljno je proučio Vodič za specijalizante gde postoje sve relevantne informacije (Ovde možete preuzeti PDF verziju vodiča za specijalizante). Potrebno je da se po dolasku prvo javi prof. dr Marini Svetel (kancelarija u prizemlju), a potom šefu odeljenja na kome započinje kruženje, o čemu je prethodno obavešten od strane šefa specijalizanata. Potrebno je poneti beli mantil.

Trajanje kruženja:

Kruženje na odeljenjima Klinike za neurologiju je predviđeno programom specijalizacije. Specijalizant će od strane šefa specijalizanata, koji je dužan da pravi raspored, biti na vreme obavešten o sledećem odeljenju na kome nastavlja kruženje.

Odeljenja Klinike za neurologiju na kojima se obavlja specijalistički staž:

Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje
Načelnik Doc. Dr Jasna Zidverc Trajković

 

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine
Načelnik prof dr Dragana Lavrnić

 

 

 

 

Odeljenje za degenerativne bolesti CNS
Načelnik Akademik prof dr Vladimir Kostić

 

 

 

 

 

 

Odeljenje za imunski psredovane bolesti CNS
Načelnik prof dr Jelena Drulović

 

 

 

Odeljenje za epilepsije
Načelnik prof dr Dragoslav Sokić

 

 

 

 

 

Odeljenje urgentne neurologije
Načelnik Prof dr Dejana Jovanović

 

 

 

Poliklinika Kliničkog centra Srbije
(načelnik: ass. dr Aleksandra Radojičić)

Određeni vremenski period, predviđen programom specijalizacije, specijalizanti provode na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu (Dr Subotića 6a).Kompjuterski sistem za vođenje istorija bolesti:

Na Klinici za neurologiju koristi se kompjuterski sistem za vođenje istorija bolesti pacijenta na stacionaru, u dnevnoj bolnici i pri ambulantnim pregledima (InfoMedis). Lekar na specijalizaciji se na početku specijalizacije obučava da koristi ovaj sistem i postaje aktivan korisnik istog za vreme boravka na našoj Klinici.

Radno vreme:

Radno vreme specijalizanata na Klinici za neurologiju počinje u 08:00 h i završava se u 15:00 h, a na odeljenju urgentne neurologije počinje u 07:30 h i završava se u 14:30 h. Lekari na specijalizaciji, u cilju edukacije, uz superviziju nadležnog specijaliste Klinike za neurologiju, u obliku prekovremenog rada, učestvuju u dežurstvima na Klinici za neurologiju, na svim punktovima za dežurstva (neurološka ambulanta Urgentnog centra i Odeljenje urgentne neurologije).

Lekar na specijalizaciji ima pravo da odsustvuje sa Klinike za neurologiju i bude oslobođen od dežurstava u toku trajanja specijalističkog staža u svim situacijama kada Zakon o radu to dozvoljava.

Radne obaveze:

U toku svog boravka na Klinici za neurologiju, lekari na specijalizaciji aktivno učestviju u radu sa pacijentima na stacionaru i u dnevnoj bolnici Klinike za neurologiju, u neurološkim ambulantama u Poliklinici KCS i Urgentnom centru i na Odeljenju urgentne neurologije uz superviziju lekara specijaliste.

 

Ko je online

Imamo 42 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.