Home
Polikliničko dijagnostičko odeljenje

Najveći deo ambulantnih aktivnosti se obavlja u Polikliničko dijagnostičkom odeljenju Klinike za neurologiju koja je smeštena je u zgradi Poliklinike Kliničkog Centra Srbije, na drugom spratu gde su smešteni i centri, većina dispanzera, specijalističke neurološke ambulante i dijagnostički kabineti. Značajan deo ambulantne aktivnosti se obavlja u rrgentnoj neurološkoj ambulanti smeštenoj u prijemnoj zgradi Urgentnog centra, dok se dispanzerski ambulantni pregledi načelnika odeljenja Klinike za neurologiju obavljaju u njihovim kabinetima na Klinici za neurologiju.

AMBULANTNI RAD KLINIKE ZA NEUROLOGIJU

Ambulantni rad lekara i saradnika Klinike za neurologiju se obavlja na 3 različite lokacije:

  1. Urgentna neurološka ambulanta Urgentnog centra (Pasterova 2)
  2. Specijalistička neurološka ambulanta Poliklinike KCS (Višegradska 26)
  3. Kabineti direktora i načelnika odeljenja na Klinici za neurologiju (Dr Subotića 6)

1) Hitni (urgentni) bolesnici se pregledaju u izuzetno prometnoj i opterećenoj urgentnoj neurološkoj ambulanti Urgentnog centra (zgrada u Ulici Pasterova 2) sa ciljem da se odredi koji bolesnici treba da se 1) hitno hospitalizuju, a koji da se 2) upute na neurološko ispitivanje ili 3) vrate izabranom lekaru. Dežurstva neurologa sa Klinike za neurologiju su obezbeđena 24 časa dnevno tokom cele godine.

2) Neurološki bolesnici se pregledaju, ispituju i leče savremenim neurološkim metodama u specijalističkoj neurološkoj ambulanti Poliklinike Kliničkog centra. Pregledi se zakazuju na osnovu izdatog uputa i precizno napisane uputne neurološke dijagnoze izabranog lekara ili neurologa iz regionalnih centara. U prijemnoj neurološkoj ambulanti se nakon razgovora sa bolesnikom, neurološkog pregleda i uvida u prethodno priloženu dokumentaciju odlučuje o potrebi hospitalizacije bolesnika (zbrinjavanja u bolničnim uslovima) a u cilju primene specifičnih dijagnostičkih metoda i terapijskog pristupa koji nije moguć u drugim centrima (regionalni i kliničko-bolnički centri). Ukoliko hospitalizacija nije indikovana, pacijent može da se uputi na ambulantno ispitivanje, dalje praćenje u dispanzeru neurologa Klinike za neurologiju ili da se "vrati" na dalje lečenje izabranom lekaru.

3) Kontrolni pregledi ranije lečenih bolesnika kod konkretnog neurologa se obavljaju u dispanzeru istog lekara. Svaki neurolog radi u svom dispanzeru jednom nedeljno, uvek istog dana (videti "Raspored rada lekara..."). Pregledi se zakazuju na ime konkretnog lekara (za načelnike odeljenja dispanzeri su locirani na Klinici za neurologiju (Ulica Dr Subotića 6), a za ostale lekare u Poliklinici Kliničkog centra (Ulica Višegradska 26)).

4) Pregledi bolesnika sa komplikovanim oblicima hronične glavobolje se obavljaju u Centru za rezistentne glavobolje u Poliklinici Kliničkog centra u tri dana u nedelji (ponedeljak, utorak i petak od 10,30-15h), a pregledi se zakazuju.

5) Pregledi bolesnika sa komplikovanim oblicima polineuropatije se obavljaju u Centru za polineuropatije u Poliklinici Kliničkog centra u tri dana u nedelji (ponedeljak, sreda, petak od 10,30-15h), a pregledi se zakazuju.

6) Pregledi bolesnika sa pogoršanjem multiple skleroze se obavljaju bez zakazivanja u ambulanti pridruženoj dispanzerima lekara Odeljenja za imunski posredovana oboljenja CNS-a u Poliklinici Kliničkog centra u četiri dana u nedelji (ponedeljak, utorak, sreda i petak od 08-15h) sa ciljem da se utvrdi koji bolesnici sa MS i žalbom na pogoršanje treba da dobiju simptomatsku terapiju, da se hospitalizuju ili da nastave sa hroničnim tretmanom.

7) Komisijski pregledi bolesnika sa multiplom sklerozom za početak ili nastavak terapije imunomodulatornim lekovima se obavljaju sredom u Poliklinici Kliničkog centra i pregledi se zakazuju.

8) Pregledi bolesnika sa poremećajem pamćenja i demencijom se obavljaju u Centru za poremećaje pamćenja na Klinici za neurologiju (Ulica Dr Subotića 6) u četiri dana u nedelji (ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak od 10,30-15h) i pregledi se zakazuju.

9) Pregedi i lečenje bolesnika kog kojih je indikovana primena botulinskog toksina se obavljaju u Kabinetu za terapijsku primenu botulinskog toksina na Klinici za neurologiju (Ulica Dr Subotića 6) u četiri dana u nedelji (ponedeljak, sreda, četvrtak i petak od 10,30-15h) i pregledi se zakazuju.

10) Dijagnostički kabineti za elektromioneurografiju, evocirane potencijale,elektroencefalografiju i ehosonografsku neurološku dijagnostiku se za hospitalizovane bolesnike nalaze na Klinici za neurologiju, a za ambulantne bolesnike u Poliklinici Kliničkog centra (Ulica Višegradska 26, II sprat) i rade svakog radnog dana u redovnom radnom vremenu. Preglede u kabinetima za ambulante bolesnike indikuje neurolog Klinike za neurologiju posle svog pregleda, izdaje interni uput sa precizno napisanom uputnom neurološkom dijagnozom, a potom bolesnik zakazuje termin pregleda u kabinetu. Pregled se obavlja najkasnije u roku od 6 meseci tokom važenja uputa za neurološki pregled. Dijagnostički kabineti Klinike za neurologiju KCS nisu namenjeni za uslužno snimanje bolesnika koji se leče u drugim ustanovama.

Načelnik polikliničko-dijagnostičke službe neurologije je Ass. Dr Aleksandra Radojičić. Glavna sestra polikliničko-dijagnostičke službe neurologije je Ljiljana Antić. Za sve dodatne informacije se možete obratiti na šalter polikliničko-dijagnostičke službe neurologije lično ili na broj telefona 011-3663409.

 

Ko je online

Imamo 21 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.