Jedinica za neuroepidemiologiju

Jedinica za neuroepidemiologiju Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu formirana je 2005. godine i sprovodi svoje aktivnosti u skladu sa najznačajnijim ciljevima neuroepidemioloških istraživanja u Srbiji, koji uključuju:

  • Procenu parametara učestalosti i rasprostranjenosti neuroloških bolesti u definisanim populacijama;
  • Dizajniranje i dopunjavanje populacionih i hospitalnih registara i baza podataka za pojedina neurološka oboljenja;
  • Analizu pokazatelja opterećenja populacije neurološkim bolestima;
  • Identifikaciju faktora rizika za neurološke bolesti;
  • Procenu kvaliteta života bolesnika sa neurološkim oboljenjima;
  • Proučavanje prirodnog toka i prognoze neuroloških bolesti, uključujući i analizu mortaliteta, fatalnosti i preživljavanja;
  • Kliničko-epidemiološka i farmakoepidemiološka istraživanja.

Saradnja sa odeljenjima i istraživačkim grupama na Institutu za neurologiju ostvaruje se kroz učešće u dizajniranju kliničkih i populacionih studija, analizu podataka i pripremu publikacija.

Jedinica za neuroepidemiologiju doprinosi poboljšanju kvaliteta edukacija iz ove oblasti u okviru osnovne i specijalističke nastave, doktorskih studija, kontinuirane medicinske edukacije, kao i razvoju načnog podmlatka, kroz realizaciju magistarskih teza i doktorskih disertacija.

Učešće u međunarodnim neuroepidemiološkim studijama, predstavlja značajnu aktivnost, zbog mogućnosti sagledavanja razlika u učestalosti bolesti i profilu sredinskih i genetskih faktora rizika, između različitih populacija.

Rukovodilac Jedinice za neuroepidemiologiju je Prof Dr Tatjana Pekmezović.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.