Mart 2010.

 

MR mozga (T2W sekvenca): zone hiperintenziteta signala okcipitalno obostrano.

CT mozga: zone hipodenziteta u regionu korteksa levo okcipitoparijetalno.

Biopsija skeletnog mišića (elektronska mikroskopija x 800). 1. izdignuta sarkolema; 2. brojne mitohondrije nepravilnog oblika sa kristalodnim inkluzijama; 3. kapilar kontinuiranog tipa; 4. miofibrili (Ljubaznošću Prof. dr V. Lačković).

Karakteristike nalaza neurovizuelizacionih metoda kod bolesnika sa genetski i histološki potvrđenom dijagnozom MELAS sindroma.
Ishemijom su gotovo po pravili zahvaćeni zadnji regioni mozga (okcipitalna, parijetalna i temporalna kora). Topografska distribucija lezija se ne poklapa sa poznatim zonama vaskularizacije, kao ni sa graničnim zonama susticanja krvotoka glavnih arterijskih stabala mozga. Najčešće, susedna supkortikalna bela masa ostaje pošteđena.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.