Home Aktuelnosti Arhiva Osnovano "Srpsko Somnološko društvo" (Sеrbian somnologic society)
Osnovano "Srpsko Somnološko društvo" (Sеrbian somnologic society)

Marta 2011, na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu, održana je Osnivačka skupština na kojoj je osnovano “Srpsko somnološko društvo”.

Prisustvovala su 22 člana osnivačke Skupštine, koji su jednoglasno izabrali organe Društva. Za predsednika Srpskog somnološkog društva je izabran Dr Slavko Janković, neurolog (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd), za podpredsednika pulmolog Doc dr Miodrag Vukčević (KC “Bežanijska kosa”), a za članove Upravnog odbora: 1) Dr Vlada Radivojević, neurolog, 2) Doc Dr Srdjan Milovanović, psihijatar (Klinika za psihijatriju, KCS), 3) Dr Željko Bošković, neurolog (VMA). Za članove Nadzornog odbora: 1) Prof Dr Dragoslav Sokić, neurolog (Klinika za neurologiju, KCS, Beograd), 2) Dr Nikola Trajanović, somnolog (DZ “Ristić”, Beograd), 3) Dr Milan Latas. Za članove Počasnog odbora su izabrani: 1) akademik Prof Dr Veselinka Šušić, 2) akademik Prof Dr Vladimir Kostić, 3) Prof Dr Nikola Ilanković, 4) Prof Dr Branko Djurović.

Osnovi zadaci novoosnovanog Srpskog somnološkog društva su: 1) strukovno promovisanje medicine spavanja u Srbiji, 2) upoznavanje javnosti sa bolestima spavanja, 3) Organizovanje somnološke službe, 4) Kreiranje mreža ustanova i laboratorija za medicinu spavanja, 5) Obrazovanje kadrova i 6) Učlanjenje u evropsko i svetsko udruženje somnologa.

Prvi koraci Srpskog somnološkog društva su usmereni ka osnivanju internet stranice Društva i učlanjenju u medjunarodne somnološke organizacije.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.