Home O klinici Zaposleni Emeritus Danica Maksimović
Danica Maksimović

Danica Maksimović, glavna sestra EMNG labaratorije i edukator asistenata iz elektromioneurografije u penziji

 

 

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br:6  
Kontakt telefon 2685-295
Rođena 1949.godine u Primišlju na Kordunu. Godine 1962. prelazi za Beograd gde je završila srednju medicinsku školu 1969.Višu medicinsku školu završila je 1980. u Beogradu. Na Klinici za neurologiju zasniva radi odnos 1970. Na Dečijoj neurologiji radi tri godine, a potom na odeljenju za neuromišicne bolesti. Od 1982. radi kao glavna sestra odseka za kliničku elektromiografiju, a od 1984. radi kao EMNG edukator za medicinske sestre. Stručni je saradnik na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Autor je velikog broja stručnih radova koji su izlagani na seminarima, simpozijumima i kongresima. Praktikum za asistente iz elektromioneurografije napisala je 2008.
Edukaciju iz testiranja grube mišićne snage završila 1980. godine, a odmah posle toga edukaciju iz elektromioneurografije.
Stručno usavršavanje za nove metode u EMG labaratoriji.
U Zagrebu 1985. dobila nagradu za izloženi stručni rad iz oblasti EMG-a. 
Godine 1997. povodom dana sestrinstva 12.maja dobila je povelju Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije kao najbolja medicinska sestra.
UMST „Sestrinstvo” KCS,
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS,
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Nega i dijagnostika neuromišićnih bolesti.
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.