Home Nauka Izveštaji sa simpozijuma III Simpozijum “Spavanje i poremećaji spavanja”
III Simpozijum “Spavanje i poremećaji spavanja”

13. V 2011. godine održan je III Simpozijum “Spavanje i poremećaji spavanja”, u organizaciji Klinike za neurologiju, Kliničkog centra Srbije, SANU, Odbora za istraživanje spavanja SANU i Udruženja neurologa Srbije.

Predavači su bili: Veselinka Šušić, Miodrag Radulovački, Dr Dragan Micić, Claudio Bassetti, Marina Svetel, Olivera Stanojlović, Jasna Šaponjić, Nikola Trajanović, Miodrag Vukčević, Srdjan Milovanović, Slobodanka Pejović-Nikolić i Slavko Janković.

Teme su bile:

 1. Normalno i poremećeno spavanje,
 2. Humoralne teorije spavanja,
 3. Narcolepsy- update 2011,
 4. Spavanje i metabolički poremećaji,
 5. Košmarni snovi kao prediktori halucinacija kod bolesnika sa Morbus Parkinsoni,
 6. Evolucioni pristup tumačenju spavanja,
 7. Principi dijagnostike apneje u spavanju,
 8. Principi lečenja apneje u spavanju,
 9. Selektivne stimulacije i lezije moždanih jedara pacova kao modeli u istraživanjima mehanizama humane patologije spavanja,
 10. Neurobiologija insomnije: klinička primena objektivne procene spavanja,
 11. Uticaj psihofarmaka na spavanje, 12) Peptidi spavanja u eksperimentalnim modelima epilepsije.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.