Home Aktuelnosti Arhiva Proslava 8 godina ustanovljenja informacionih sistema na Klinici za Neurologiju
Proslava 8 godina ustanovljenja informacionih sistema na Klinici za Neurologiju

U prisustvu velikog broja prijatelja Klinike za neurologiju KCS, organizovana je proslava 8 godina

ustanovljenja informacionih sistema na našoj Klinici.

 

Za poslednjih 8 godina na Klinici za neurologiju KCS su sprovedena mnogobrojna unapređenja informatičkog sistema. Iako je tokom 90.-tih godina postojao začetak informacionog sistema u vidu baze podataka napisane u programu Clipperu za administrativnu evidenciju bolesnika i medicinskih usluga, 2000. godinu smo dočekali sa skromnom infrastrukturom, koja je obuhvatala nekoliko računara, sa jednim od njih na kome je uredno vođena pomenuta baza podataka.

Dobili smo ponudu od kompanije Bit Projekt i njenog direktora Ing Slobodana Pavlovića da instaliramo računarsku mrežu i da već postojeći program Infomedis prilagodimo za vođenje bolničke medicinske dokumentacije. Polazne pretpostavke projekta su bile da računarska mreža bude zvezdaste arhitektonike sa jednom centralnom koncentracijom, a da se izvodi po principu "korak po korak", tempom koji zavisi od zahteva korisnika za novim radnim stanicama i materijalnih mogućnosti. Medicinski informacioni sistem je u potpunosti prerađen. Naš zahtev je bio jasan, a Ing Duško Erić je to sproveo u delo. Celokupna logika decenijama razvijanog postupka rada sa bolesnikom, koji se ranije materijalizovao u vidu papirnate istorije bolesti je prevedena u elektronski oblik. Program je prilagođen potrebama, logici i uslovima korisnika. Rezultat je bio izvanredan. Program je od samog početka bio prihvaćen od korisnika, vreme za obuku za rad je iznosilo nekoliko dana a povećanje kvaliteta i ušteda u vremenu potrebnog za administrativno vođenje istorije bolesti, redovnog pisanja dekurzusa i otpusnih lista su bili očigledni. Razlog? Logika korišćenja stare (papirnate) i nove (elektronske) istorije bolesti je bila identična i svaki lekar je razumeo sistem menija i polja Infomedis programa. Vremenom se Infomedis 3 razvijao i postajao sveobuhvatnijii, uključio je pored medicinskog dela i statistiku usluga, dodatak za fakturisanje, kontrolu rasporeda za dežurstva, ambulantni deo, posebne projekte odeljenja a povezan je sa kabinetima (laboratorija, internista, kabinet za CT, rendgen, uktrazvuk, EEG, EMG, neuroimunologiju, neuropsihologiju i dr). Infomedis, svako u svom domenu, svakodnevno koriste lekari, zdravstveni saradnici, medicinske sestre, administrativni službenici i uprava Klinike za neurologiju, čime su kvalitet, pouzdanost i obim rada višestruko povećani. Od početnih 16 računara 2003. godine, danas u mreži Klinike za neurologiju imamo više od 120 instaliranih računara, od kojih je oko 60 sa instaliranim Infomedis 3 programom.

Preko akademske veze Lomed i Računarskog centra Univerziteta u Beogradu imamo brzu internet vezu, omogućeno je korišćenje baze medicinskih časopisa KOBSON Narodne biblioteke, PubMed i drugih, kao i drugi oblici pretraživanja podataka sa interneta.

Ponovo u saradnji sa kompanijom Bit Projekt, 2003. godine smo instalirali web prezentaciju Klinike, koja je temeljno redizajnirana 2011. godine i sada omogućava interaktivno korišćenje, kako zaposlenih, tako i ostalih korisnika. Na klinici su delovi hodnika rekonstruisan i u njima je instalirano 6 novih računara povezanih sa internetom (2 po spratu) koji su namenjeni da ih pacijenti slobodno koriste, a početna stranica na koju naiđu je web strana Klinike za pacijente na kojoj mogu da nađu mnogo informacija o svojim bolestima i smetnjama. Instalirana je i bežična mreža koja pokriva sve bolesničke sobe sa istom mogućnošću povezivanja laptop računara.

Danas je informacioni sistem Klinike za neurologiju za trenutne potrebe dobro razvijen i optimalno korišćen od strane zaposlenih i bolesnika, a u slučaju potrebe može jednostavno i relativno jeftino da se unapredi i proširi novim mestima i sadržajima.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.