Home Sestrinstvo Dostignuća i novine Prva Globalna Inicijativa Zaštite Pacijenata SZO
Prva Globalna Inicijativa Zaštite Pacijenata SZO

Čista nega je sigurnija nega
Čuvaj živote, čisti svoje ruke

Sa zadovoljstvom predstavljamo da je Klinika za neurologiju KCS postala član Međunarodnog pokreta higijena ruku i smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom negom HAI, pri SZO.

 

Pokret pod sloganom “ČUVAJ ŽIVOTE, ČISTI SVOJE RUKE” u organizaciji SZO koji je pokrenut 5. maja 2009.godine. Izazvao je veliku međunarodnu zaintresovanost i podršku zdravstvenih ustanova na svim nivoima, kao prvi korak u obezbeđivanju visokih standarda kontrole infekcije i bezbednosti pacijenta. U periodu od godinu dana pokretanja kampanje, dostignut je broj članova od 11500 bolnica i zdravstvenih ustanova koje predstavljaju 6,5 miliona zdravstvenih radnika iz 137 zemalja.
Otkako je ova inicijativa pokrenuta, više od 120 Ministarstava zdravlja obavezali su se da će se angažovati za smanjenje HAI, a više od 40 zemalja je organizovalo kampanje.

Podrškom SZO” Zaštita Pacijenata”, kao deo grupe posvećeni zaštiti pacijenata i poboljšanju higijena ruku, naš zadatak je da sprovedemo i primenimo u svojoj ustanovi, kao i da informišemo javno mnjenje kako bi smo sačuvali živote i podržali primenu “mojih 5 momenata za higijenu ruku” pod okriljem SZO, koji su dostupni na veb stranama (www.who.int/gpsc).

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.