Home Aktuelnosti Arhiva Dr Mirjana Bjeljac Božović na Klinici za neurologiju
Dr Mirjana Bjeljac Božović na Klinici za neurologiju

Intraoperativni neurofiziološki monitoring: interdisciplinarna saradnja između neurologije i neurohirurgije.

.

Poštovane kolege,
molim vas da u petak 28.10.2011. u vremenu od 10 do 11 h rezervišete vreme i dođete na predavanje Dr Mirjane Bjeljac Božović, koje će se održati u Slušaonici Klinike za neurologiju (Ulica Dr Subotića 6).

Dr Bjeljac Božović, specijalista neurologije i neurohirurgije, je ranije bila privatni asistent i docent na Univerzitetskoj neurološkoj klinici u Cirihu kod čuvenog epileptologa Profesora Heinz-Gregor Wieser-a u vreme kada je operacije epilepsije obavljao još čuveniji neurohirurg Profesor Mahmut Gazi Yaşargil, sa kojima je intenzivno sarađivala. Dr Bjeljac Božović je sada direktor privatne Klinike za neurologiju, neurohirurgiju i epileptologiju u Cirihu, u kojoj, pored ostalog, posle ekstenzivne preoperativne dijagnostike operiše bolesnike sa epilepsijom zajedno sa još jednim neurohirurgom, Profesorom Yasuhiro Yonekawa-om koji je na Univerzitetskoj klinici u Cirihu nasledio prof. Yasargila. Završila je specijalizaciju i iz neurologije i iz neurohirurgije, a obavila je i intenzivni trening iz neurofiziologije. Svoj veoma uspešan rad je posvetila integrisanju ove 3 discipline u cilju unapređenja lečenja bolesnika. I najveštijem i najtalentovanijem neurohirurgu ponekada mora da se kaže da dublje, šire ili više ne sme "da se ide", da pojedini regioni moraju da se zaobiđu i da je resekciju nemoguće dalje uraditi. Upravo taj posao obavlja dr Bjeljac Božović, u vidu perioperativnog i intraoperativnog nadgledanja svih funkcija hemisfera, limbičkog sistema, bazalnih ganglija, moždanog stabla i kičmene moždine.

Dr Mirjana Bjeljac Božović će održati predavanje pod nazivom "Intraoperativni neurofiziološki monitoring: interdisciplinarna saradnja između neurologije i neurohirurgije".

Pozivam vas na ovo zanimljivo putovanje kroz tajne povezanosti moždanih regija.
S poštovanjem, Prof dr Dragoslav Sokić.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.