Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Izveštaji Simpozijum neurofiziologije sa međunarodnim učešćem
Simpozijum neurofiziologije sa međunarodnim učešćem

Simpozijum neurofiziologije sa međunarodnim učešćem održan je 04.11.2011. god. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. U istom periodu održala su se predavanja lekara neurofiziologa i neurofizioloških asistenata.

Stručni sastanak elektrofizioloških asistenata održan je 04.11.2011.godine sa početkom u 09h. Skupu su prisustvovale koleginice iz Slovenije, Hrvatske, Republike srpske, Vojvodine, Beograda i svih većih gradova Srbije, kao i koleginice sa Klinike za neurologiju KCS, D.Maksimović i D.Turčinov i lekari dr. A.Kačar i dr.A.Nikolić.

Prezentovano je devet radova. Sa Klinike za neurologiju predavanje imala je koleginica Danica Maksimović sa temom „Karpal tunel, prevencija, nega i lečenje“, koje je bilo veoma zapaženo.


Nakon predavanja poraslo je interesovanje učesnika za knjigama koje su napisale naše koleginice:,, Praktikum za asistente iz elektromioneurografije”, D.Maksimović; i ,,Zdravstvena nega u neurologiji”, M.Matijević, L.Babić, D.Šarenac.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.