Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Izveštaji Studijski boravak u Londonu
Studijski boravak u Londonu

Krajem septembra UMST KCS „Sestrinstvo“ organizovalo je studijski boravak 30 sestara iz zdravstvenih i obrazovnih institucija Srbije u Londonu. Jedna od njih bila je glavna sestra Klinike za neurologiju KCS Milijana Matijević. Prva institucija koju su posetili bila je:

Royal College of Nursing (RCN)- Kraljevski koledž sestrinstva smešten je u srcu zapadnog dela Londona, u staroj gregorijanskoj zgradi koja je restaurirana, te sada predstavlja mešavinu istorijske i savremene arhitekture. Osnovan je 1916. godine, kao profesionalna asocijacija školovanih sestara. Danas je lider u toj oblasti i moćna sindikalna organizacija (od 1977.godine) sa preko 410 000 članova. Predstavlja najveće nacionalno udruženje sestara na svetu. Članovi su studenti, sestre i babice svih nivoa obrazovanja. Od pionira za profesionalne standarde razvio se do „jedinstveno priznatog glasa sestrinstva“ od strane vlade i javnosti.

Organizovan je po regionalnom principu sa kancelarijama u Škotskoj, Severnoj Irskoj, Velsu i devet regiona u Engleskoj. U vrhovnom telu 29 regionalnih predstavnika učestvuje u procesu donošenja odluka.

Misija RCN je predstavljanje sestara i sestrinstva, promocija izvrsnosti u praksi i oblikovanje zdravstvene politike sa ciljem da se glas sestara čuje na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

Ciljevi RCN, kao glasa sestrinstva ostvaruju se kroz:

  • promociju nauke i umetnosti sestrinstva, bolje edukacije i efikasnosti u profesiji;
  • unapređenje sestrinstva kao profesije u svim aspektima;
  • promovisanje sestrinstva preko međunarodnih agencija kako u UK, tako i u drugim zemljama sveta
  • pomoć sestrama kojima je zbog nevolje, bolesti ili iz bilo kog drugog razloga potrebna pomoć.

RCN podržava profesionalni razvoj kroz doživotno učenje za sestre i babice, stalno unapređenje edukacije, profesionalne i akademske, radi građenja moćnog resursa profesionalne stručnosti i liderstva, kao i lobiranje kod svih državnih institucija do parlamenta, a sve u cilju razvoja prakse zdravstvene nege i poboljšanja nege bolesnika.

Kao sindikalna organizacija RCN obezbeđuje savete, konsultacije i podršku po pitanju zapošljavanja, plaćanja, uslova rada i pravno zastupa svoje članove.

Tokom posete imale su priliku da čuju eksperte sestrinstva: Susan Williams, Laura Clarke, Tim Curry, Mandip Kaur i Ross Scrivener, koji su govorili o politici i internacionalnom razvoju - ko su oni, šta rade i kuda idu, kako se sestrinstvo uključuje u procese odlučivanja na nivou države, o obezbeđivanju neophodnog broja zaposlenih, kako lobiraju, o promociji dobre sestrinske prakse i definisanju standarda i kompetencija.

Zdravstvena ustanova koju su posetili je:

Great Ormond Street Hospital for Children, jedna od vodećih svetskih dečjih bolnica, nalazi se u samom centru Londona, u blizini muzeja Čarlsa Dikensa. Od osnivanja 1852. godine bolnica je posvećena zdravlju dece i pronalaženju novih i boljih načina lečenja bolesti. Medicinski trendovi su se menjali, ali filozofija bolnice je ostala ista do danas: “Deca su uvek na prvom mestu.” U bolnici je i najveći centar za biomedicinska istraživanja u pedijatriji sa 11 operacionih sala, 50 različitih specijalista i 1064 sestara.

Nivoi obrazovanja su različiti: od sestrinskog asistenta, registrovane sestre( tri godine fakultetskog obrazovanja), sestre specijaliste za dečje zdravlje, posebna registracija u The Nursing and Midwifery Council – regulatorno telo( kao naša Komora) , sestre sa užom specijalizacijom u pedijatriji, za menadžment bola, za epilepsiju, za palijativnu negu, za respiratornu podršku…, sestre edukatore za različite oblasti, istraživače i sestre sa naučnim zvanjima. Secijalizacija traje 18 meseci (50% teorijske i 50% praktične nastave uz ličnog mentora na tri različita odeljenja).

Sestrinstvo ima definisanu strategiju koja uvažava želje pacijenata i porodice, a kvalitet i bezbednost su na prvom mestu uz saosećanje i efektivnost. Sestre ove ustanove su lideri u UK za trening i edukaciju, istraživanje, definisanje kompetencija, merenje ishoda nege, efektivno korišćenje radne snage, formiranje timova i stalne transformacije odeljenja kroz realizaciju različitih projekata. Jako su ponosni na svoje učešće u cremoniji otvaranja Olimpijskih igara i to smatraju značajnim priznanjem sestrinskoj profesiji u UK. Predavači Katie Ryan, Chris Caldwell i više koleginica i kolega koji izneli svoja iskustva u procesu edukacije i bile su vodiči u obilasku bolnice.

Izazovi koji su pred njima je da regrutuju i zadržavaju najbolje studente, stalno građenje karijere, unaperđenje prakse i kliničkih akademskih uloga sestara, sa željom da budu jedna od pet najboljih bolnica u svetu.

Posebnu zahvalnost naša delegacija duguje profesoru, dr. Tony Butterworth, direktoru the NHS Institute for Innovation and Improvement / Nacionalna zdravstvena sluzba za inovacije I unapređenje iz Koventrija, koji je sa koleginicama Maggie Morgan-Clarke I Fiona Pagan došao u London da predstave svoju instituciju i projekte na kojima rade.

Institut je formiran 2005. godine radi transformisanja zdravstvenog sistema u interesu pacijenta kroz razvoj novih načina rada, nove tehnologije i stvaranja svetskih lidera u zdravstvu. Do sada su u saradnji sa zdravstvenim radnicima iz UK i sveta razvili preko 150 novih ideja – projekata, nazvanim Produktivne serije. Prvi u nizu bio je Produktivno odeljenje – oslobađanje vremena za brigu. Osnovni koncept ovog projekta je drugačiji pristup u radu kliničkih timova i lidera. Povećanje bezbednosti i efektivnosti rada kroz pomoć sestrama da više vremena provode pored i sa pacijentima, jedna po jedna aktivnost kroz module specifične za to odeljenje (npr. primopredaja, podela lekova, ishrana pacijenata…), unapređenje kroz testiranje , merenje, proveru, primenu i stalno unapređenje. Polovina svih bolničkih odeljenja u Engleskoj primenila je ovaj metod rada. Cilj je da svako odeljenje u narednoj godini bude uključeno. Projekat se primenjuje i u Severnoj Irskoj, Velsu, Škotskoj, Irskoj, ali i u Holandiji, Danskoj, Švedskoj, Francuskoj, Kanadi, SAD, Singapuru, Australiji i Novom Zelandu.

Pored Produktivnih odeljenja ističu se sledeći koncepti: produktivno odeljenje za mentalno zdravlje, Produktivna bolnica u zajednici, Produktivni lideri, Produktivne operacione sale, Produktivna služba u zajednici.

U proteklom periodu postignute su značajne uštede u sistemu zdravstva, a najveći izazov je pred njima jer žele da u 2014. godini uštede oko 20 milijardi funti kroz ove programe koji istovremeno i podižu nivo kvaliteta. Ishodi koje postižu kroz Produktivne serije uključuju: bolje ishode negovanja i zadovoljstva pacijenata, nega je “bliža kući”, smanjenje bolničkih dana, redukcija ponovne hospitalizacije, povećanje zadovoljstva osoblja, manja odsustvovanja osoblja, poboljšanje timskog rada i liderstva.

Engleska, kao kolevka sestrinstva, pružila je divnu priliku sestrama Srbije da čuju, iz prve ruke o obrazovanju, kliničkoj edukaciji, o načinu funkcionisanja, zadacima i ciljevima sestrinske asocijacije, sestrinstva unutar zdravstvene ustanove i sestrinstva na državnom nivou.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.