Decembar 2012

Škola nevoljnih pokreta

13. i 14. 10.2012. na Paliću, održana je Škola nevoljnih pokreta, prvi edukacioni skup koje je organizovalo Društvo mladih neurologa Srbije - DMNS (ogranak Društva neurologa Srbije - DNS).
Lekari Klinike za neurologiju, sa kolegama iz cele Srbije, uzeli su učešće u ovom skupu kao članovi naučnog i organizacionog odbora i kao učesnici.

PREDSEDNIK NAUČNOG ODBORA:
Vladimir S. Kostic, direktor Klinike za neurologiju, KCS

GENERALNI SEKRETAR NAUČNOG ODBORA:
Igor Petrovic, Klinika za neurologiju, KCS

ČLANOVI NAUČNOG ODBORA:
Dragoslav Sokic, Klinika za neurologiju, KCS
Elka Stefanova, Klinika za neurologiju, KCS
Marina Svetel, Klinika za neurologiju, KCS
Tihomir Ilic, Vojnomedicinska Akademija, Beograd

PRIPREMA I PREZENTACIJA SLUČAJEVA ZA VIDEO SESIJU:
Aleksandar Ješic, Klinika za neurologiju, Novi Sad, KC Vojvodine,
Aleksandra Tomic, Klinika za neurologiju, KCS
Galina Stevanovic, Klinika za neurologiju i psihijatriju dece i omladine, Beograd
Gorana Mandic Stojmenovic, Klinika za neurologiju, KCS
Iva Stankovic, Klinika za neurologiju, KCS
Nikola Kresojevic, Klinika za neurologiju, KCS
Tanja Stojkovic, Klinika za neurologiju, KCS
Vladana Markovic, Klinika za neurologiju, KCS

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA:
Olivera Stojiljkovic, Opšta bolnica Subotica, Odeljenje za neurologiju

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA:
Aleksandar Ristic, Klinika za neurologiju, KCS
Iva Stankovic, Klinika za neurologiju, KCS
Maja Beatovic, Opšta bolnica Subotica, Odeljenje za pedijatriju
Maja Stefanovic Budimkic, Klinika za neurologiju, KCS
Nikola Kresojevic, Klinika za neurologiju, KCS
Tanja Stojkovic, Klinika za neurologiju, KCS
Velibor Jolic, Spec bolnica za internu medicinu ‚‚Nova Vita‚‚
Žužana Tot Šari, Opšta bolnica Subotica, Odeljenje za neurologiju

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.