Home Aktuelnosti Arhiva Izveštaj sa sastanka Srpskog udruženja za periferni nervni sistem (SUPNS)
Izveštaj sa sastanka Srpskog udruženja za periferni nervni sistem (SUPNS)

Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije je 17. januara 2013. godine bila domaćin sastanka neurologa iz Srpskog udruženja za periferni nervni sistem.

Tokom sastanka iznet je referat o radu udruženja tokom prethodne godine od strane predsednika SUPNS, prof. dr Zorice Stević. U uvodnoj reči počasnog člana ovog udruženja, akademika Vladimira Kostića, data je puna podrška za dalji rad.

Sastanak SUPNS je poslužilo i kao najava Nacionalnog kongresa neurologa koji će biti održan u novembru 2013. godine, gde će jedna od glavnih tema biti i bolesti perifernog nervnog sistema. Takođe, tokom sastanka diskutovalo se i o formiranju prve zvanične neurofiziološke škole iz elektromioneurografije, te je tom prilikom formiran i odbor koji bi trebalo da osmisli edukativni program škole.

Pored zvaničnog sastanka i diskusije na različite teme važne za rad ovog udruženja, u sklopu sastanka održana su i dva veoma korisna i didaktička predavanja. Koleginica ass. dr Zita Jovin iz Novog Sada održala je predavanje pod nazivom "Značaj i ograničenja EMNG u dijagnostici polineuropatija", a dr Ana Nikolić iz Beograda predavanje "Elektrofiziološka dijagnostika mijastenije gravis".

Nakon zvaničnog sastanka, organizovano je neformalno druženje zahvaljujući prijatelju SUPNS - farmaceutskoj kući Berlin-Chemie.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.