Home Aktuelnosti Arhiva Klinika za neurologiju bogatija za fluorescentni mikroskop
Klinika za neurologiju bogatija za fluorescentni mikroskop

U okviru dodele kapitalne opreme u vrednosti od 30000,00 do 100000,00 evra od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na Klinku za neurologiju je pristigao fluorescentni

mikroskop marke “Olympus” sa 5 filtera, kamerom i softverom. Mikroskop je dodeljen projektu broj 175083 pod nazivom „Ispitivanje molekularno-genetskih, patohistoloških i biohemijskih karakteristika neuromišićnih bolesti“.

Mikroskop će se prvenstveno koristiti u detekciji različitih paraneoplastičnih antitela, antitela na akvaporin 4, u dijagnostici miotonične distrofije tipa 1 i tipa 2 primenom FISH (fluorescentne in situ hibridizacije) i dr. Pored toga, biće dostupan i svim drugim zainteresovanim istraživačima sa Medicinskog fakulteta.

Mikroskop je smešten u Kabinetu za fluorescentnu mikroskopiju u okviru Centra za miopatije Odeljenja za neuromišićne bolesti  Klinike za neurologiju.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.