Home Sestrinstvo Dostignuća i novine Internacionalni sastanak medicinskih sestara studenta Goslar, Nemačka
Internacionalni sastanak medicinskih sestara studenta Goslar, Nemačka

U okviru saradnje sa Međunarodnom grupom sestara UDINE C, čiji su članovi sestre naše kuće, Milijana Matijević, Ivana Nešić i profesori Visoke zdravstvene škole strukovnih studija, grupa studenata Visoke zdravstvene škole strukovnih studija je prisustvovala internacionalnom sastanku medicinskih sestara studenta u Goslaru, Nemačka.

Deo studentskog tima je i Tanja Dimitrijević, medicinska sestara Neurološke klinike.

Tim studenta medicinskih sestara iz Srbije predstavio je obrazovni sistem za medicinske sestre tehničare prezentacijom koja je sadržala podatke o trenutnom sistemu obrazovanja medicinskih sestara studenta, prednostima i nedostacima istog, kao i situaciju u oblasti zapošljavanja medicinskih sestara i finansijskim nadoknadama za rad.

Pored prezentacije, predstavljene su i obaveze medicinske sestre kroz kratak film.

Pored prezentacija, i filmova pripremljenih od strane svih učesnika sastanka (Nemačka, Engleska, Poljska, Kina…),  organizator je omogućio i obilazak  visokih medicinskih škola, patronažne službe Doma zdravlja u Goslaru, Intituta za kardiovaskularne bolesti, i Instituta za psihijatrijske bolesti.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.