Home O klinici
O klinici

Klinika za neurologiju nastavlja najbolju tradiciju ustanovljenu pionirskim radovima oca srpske moderne neurologije Dr Laze Lazarevića. Od svog osnivanja do danas ova ustanova predstavlja mesto okupljanja najeminentnijih kliničkih neurologa u Srbiji, edukacionu maticu u školovanju studenata, specijalizanata neurologije i drugih disciplina koji u svom programu imaju neurološko usavršavanje i središte i rasadnik naučno-istraživačke delatnosti iz polja kliničke i eksperimentalne neurologije

 

ISTORIJA KLINIKE
Klinika za živčane i duševne bolesti i ujedno Katedra za psihijatriju i neurologiju osnovana je 10. oktobra 1923. godine. Bila je to prva akademska institucija te vrste u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a njen prvi upravnik bio je profesor Laza Stanojević iz Beča čiji su prvi saradnici svoja stečena pionirska iskustva u novoformiranoj ustanovi kasnije koristili u osnivanju istovetnih institucija u drugim gradovima tadašnje države (Radoslav Lopašić u Zagrebu, Dimitrije Dimitrijević u Sarajevu).

ORGANIZACIJA
Pregled organizacionih odeljenja, jedinica, centara i laboratorija Klinike za neurologiju.

ZAPOSLENI
Spisak svih zaposlenih na Klinike za neurologiju.

KONTAKT
Pogledajte kako da pronađete Kliniku za neurologiju i da kontaktirate ovlašćene osobe za rad sa klijentima putem emaila ili telefonom.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.