April 2013.

Bolesnik star 58 godina javio se u Urgentni centar zbog upornih vrtoglavica. CT endokranijuma pokazao je u potpunosti uredan nalaz u moždanom stablu, uz hipodenzne lezije supratentorijalno levo (slika A) nejasne etiologije, koje se nisu prebojavale postkontrastno. Nalaz na T1 sekvenci MR pokazuje lezije smanjenog intenziteta signala supratentorijalno obostrano, izraženije levo (slika B), koje se na T2 sekvenci prikazuju kao hiperintenzne (slika C). Nalaz odgovara gigantskim perivaskularnim Virchow-Robinovim prostorima.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.