Home Nauka Izveštaji sa simpozijuma BELGRADE NEUROPATHY UPDATE, 10-11. april 2014.
BELGRADE NEUROPATHY UPDATE, 10-11. april 2014.

Izveštaj sa I srpskog simpozijuma o neuropatijama sa međunarodnim učešćem
Datum: 10-11. april 2014.
Mesto održavanja: Beograd, Srbija

Odmah po završetku ovog skupa učesnici su konstatovali da je reč o vizionarskom poduhvatu, koji je besprekorno sproveden u delo.
Bio je to sastanak ljudi koje spaja entuzijazam prema novim saznanjima u pomalo zapostavljenoj oblasti neurologije, kao i zajednički problemi iz svakodnevne prakse.

Zahvalnost za ideju, ali i ogroman trud uložen u organizaciju ovog skupa, dugujemo prof. dr Zorici Stević, predsednici organizacionog odbora, kao i ostalim kolegama i saradnicima sa Klinike za neurologiju KCS, koji su izneli najveći teret u organizaciji simpozijuma.
SUPNS (Srpsko udruženje za periferni nervi sistem) kao deo DNS, i međunarodno udruženje PNS (Peripheral Nerve Society) su ovim skupom napravili iskorak u približavanju patologije perifernog nervnog sistema neurolozima u našoj regiji. Pored toga, SUPNS je afirmisano na međunarodnom planu. Tome su svakako doprineli i uvaženi gosti iz inostranstva: prof. dr E. Nobille-Orazio (IRCC Instituto Clinico Humanitas, Milano, Italia), prof. dr David Cornbalth (John Hopkins Hospital, Baltimore, USA) i prof. dr Giuseppe Lauria (Instituto neurologico Carlo Besta, Milano, Italia).

 

Sadržajno, skup je ponudio presek svih najvažnijih aspekata u dijagnostici i terapiji neuropatija. U okviru simpozijuma održana su sledeća predavanja:

 • Klinička evaluacija neuropatija (prof. dr S. Apostolski),
 • Elektrofiziološka evaluacija neuropatija (prof. dr D. Cornblath),
 • Laboratorijska evaluacija neuropatija (prof. dr Lj. Suturkova),
 • Značaj biopsije mišića i nerava u dijagnostici neuropatija (prof. dr V. Rakočević),
 • Značaj kutane biopsije u dijagnostici neuropatija (prof. dr G. Lauria),
 • Najčešće neuropatije (doc. dr B. Koritnik),
 • Paraproteinemijske neuropatije (prof. dr E. Nobille-Orazio),
 • Akutni poliradikuloneuritis (prof. dr D. Lavrnić),
 • Hronična inflamatorna demijelinizaciona poliradikuloneuropatija (ass. dr I. Basta),
 • Multifokalna motorna neuropatija (prof. dr Z. Stević),
 • Terapija bolnih neuropatija (prof. dr G. Lauria),
 • Primena imunoterapije u lečenju neuropatija (prof. dr E. Nobille-Orazio).

Značajan deo programa tokom oba dana odvojen je za mlade neurologe i prikaze zanimljivih slučajeva bolesnika. Pacijente su prikazali dr sc. med. S. Perić (Srbija), ass. dr Z. Jovin (Srbija), dr S. Zukić (Bosna i Hercegovina), dr J. Eraković (Crna Gora), dr G. Kuzmanovska (BJR Makedonija), dr J. Kenda (Slovenija), dr A. Kosać (Srbija), dr M. Petrović (Srbija) i dr S. Mavija (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina). Doprinos ovog dela je bio izuzetno značajan, pre svega što su sve prezentacije završavale otvorenim interaktivnim diskusijama i dobrim idejama za dalja ispitivanja i lečenje…

Kolege sa Klinike za neurologiju KCS su predstavile svoje dosadašnje iskustvo stečeno u Centru za polineuropatije. Dr I. Marjanović prikazao je bazu podataka za neuropatije, te ukazao na njen značaj, prvenstveno u istraživačkom radu. Tom prilikom prisutnima se obratila i prof. dr Z. Stević koja je istakla važnost postojanja ovakvih registara i najavila buduće aktivnosti koje bi imale širi regionalni karakter. Dr A. Nikolić je ukazala na problem u dijagnostici neuropatija prezentujući dosadašnje rezultate EMNG tima Klinike za neurologiju KCS.

Stručni program pratila su i zanimljiva socijalna dešavanja. Pre početka zvaničnog programa svi okupljeni su proveli ugodno veče družeći se u restoranu hotela Crystal na Vračaru. Drugo veče socijalni program je obuhvatio večeru u O.U.R. baru uz prijatnu muziku i dobro raspoloženje svih učesnika do kasno u noć.

Izlaznim testom i podelom sertifikata završen je I srpski simpozijum o neuropatijama, koji je u potpunosti ispunio očekivanja učesnika.
Ako se po jutru dan poznaje, čeka nas još puno lepih druženja…

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.