Home Aktuelnosti Arhiva Sindikat medicinskih sestara i tehničara KCS “Najbolja među najboljima”
Sindikat medicinskih sestara i tehničara KCS “Najbolja među najboljima”

Sindikat medicinskih sestara i tehničara KCS, 12.05.2015.godine, u Amfiteatru Klinike za neurohirurgiju, povodom 12. maja Međunarodnog praznika sestara

dodelio je zahvalnice, medicinskim sestrama koje su predložene od strane svog kolektiva.

Ove godine ispred Klinike za neurologiju zahvalnicu je dobila Gordana Poček, glavna medicinska sestra Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku.

Rođena 1970. godine u Kosovskoj Mitrovici, srednju medicinsku školu završila 1989. godine u Beogradu. Radni odnos na Klinici za neurologiju, zasniva 1989. godine gde je radila na poslovima zdravstvene nege bolesnika do 2003. godine. Od 2003. godine , dobija unapređenje glavne sestre kabineta za ehosonografsku dijagnostiku.

Na Višoj medicinskoj školi u Zemunu diplomirala 2002.godine. Osnovne strukovne studije završila 2010.godine, a 2015.godine specijalističke strukovne studije iz oblasti klinička završila na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu.

Godine 2000. godine edukovana i obučena za rad u internističkom kabinetu. Završila je „ Nacionalnu školu za neuroangiologiju” Klinike za neurologiju KCS i Nacionalnog udruženja za Neuroangiologiju Srbije 2005.godine.

Tokom svog dugogodišnjeg rada, značajan doprinos ima u organizaciji rada u kabinetu kao i stručnom usavršavanju.Osposobljena za samostalan rad kao tehničar u neuroangiloškoj ultrazvučnoj dijagnostici.

Poseban interes iskazuje za stručno usavršavanje i istraživanje u oblasti cerebrovaskularnih bolesti i ultrazvučne neurovaskularne dijagnostike, bila je stručni saradnik naVisokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu.

Autor je mnogih radova sa kojima je učestvovala na Kongresima i Simpozijumima, od 2008.godine je predsednica Udruženja neuroloških sestara Srbije UNSS.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.