Home
Način zakazivanja ambulantnih pregleda

Ministarstvo zdravlja Srbije je uvelo novi sistem elektronskog zakazivanja pregleda (Integrisani zdravstveni informacioni sistem ili "IZIS"), u kome nadležni izabrani lekari i nadležne specijaliste u ime svojih pacijenata zakazuje termine za specijalističke preglede i izdaju pacijentu "elektronski" (ili ređe „klasičan“ uput). Detalji i objašnjenje postupka mogu da se vide na sajtu https://www.mojdoktor.gov.rs/. Prvi, ovako zakazani pregledi na Klinici za neurologiju KCS su počeli da se obavljaju 01.10.2016. godine.

Lekari Klinike za neurologiju KCS obavljaju specijalističke preglede (prve, kontrolne i dispanzerske) u Poliklinici KCS (ul. Višegradska 26, polikliničko-dijagnostička služba neurologije, II sprat), dok načelnici odeljenja dispanzerske preglede obavljaju u svojim kabinetima u zgradi Klinike za neurologiju (ul. Doktora Subotića 6). Pregledi se obavljaju svakim radnim danom u propisanom radnom vremenu Poliklinike (07-19h), odnosno Klinike za neurologiju KCS (08-15h), prema rasporedu rada u zakazanim terminima.

Vrste ambulantog rada na Klinici za neurologiju KCS:

  • Specijalistička neurološka ambulanta (5 ambulanti, rade svakog radnog dana, zgrada Poliklinike);
  • Centar za rezistentne glavobolje (1 ambulanta, radi 2 dana u nedelji, zgrada Poliklinike);
  • Centar za polineuropatije (1 ambulanta, radi 1 dan u nedelji, zgrada Poliklinike);
  • Dispanzeri lekara specijalista neurologije (svaki lekar ima svoj dispanzerski dan za kontrolu ranije hospitalno ili ambulantno lečenih bolesnika; dispanzeri najčešće imaju supspecijalistički karakter, zgrada Poliklinike i zgrada Klinike za neurologiju);
  • Centar za poremećaje pamćenja (1 ambulanta, radi svakog radnog dana, zgrada Klinike za neurologiju, prizemlje);
  • Centar za terapijsku primenu botuliskog toksina (1 ambulanta, radi svakog dana, zgrada Klinike za neurologiju, prizemlje).

Suština specijalističkog neurološkog pregleda na tercijernom nivou koji se obavljaju na Klinici za neurologiju KCS je vrhunska ekspertiza i znanje zaposlenih lekara te pregled ima smisla ukoliko je razlog za upućivanje opravdan. Specijalisti neurologije zaposleni na Klinici za neurologiju KCS ne bave se trijažom pacijenata (postupak raščlanjivanja postojanja ili nepostojanja neuroloških tegoba), već dijagnozom, diferencijalnom dijagnozom i terapijom ozbiljnih i utvrđenih neuroloških bolesti, zbog čega je neophodno da se pacijenti upućuju sa precizno napisanom neurološkom uputnom dijagnozom i objašnjenjem razloga zbog koje se pregled traži.

Urgentni (hitni) pregledi u urgentnoj neurološkoj ambulanti (u zgradi Urgentnog centra KCS) se ne zakazuju, ali je poželjno da je pacijent prethodno već pregledan od strane izabranog lekara ili lekara hitne pomoći kako bi se znala uputna dijagnoza i stepen hitnosti koji treba da se upišu na uputu.

Prvi specijalistički neurološki pregledi koje obavljaju lekari Klinike za neurologiju KCS se zakazuju elektronskim putem preko sistema „Moj doktor“. Posle završenog pregleda na primarnom ili sekundarnom nivou, pregled na Klinici za neurologiju KCS zakazuje lekar specijalista neurologije ili neuropsihijatrije sa primarnog nivoa (Dom zdravlja) ili sekundarnog nivoa (iz odgovarajućeg Kliničkog bolničkog centra, zdravstvenog centra ili bolnice). U slučaju da na primarnom nivou zdravstvene zaštite ne postoje specijalisti neurologije ili neuropsihijatrije (čest slučaj u Beogradu), izabrani lekar sa primarnog nivoa (Dom zdravlja) bi trebalo da pacijenta kod kojeg postoji sumnja na neurološki poremećaj uputi u nadležni Kliničko bolnički centar/bolnicu (KBC Dedinje, KBC Zemun, KBC Dr Dragiša Mišović, KBC Bežanijska kosa, SB Sveti Sava, VMA i sl.) odakle pacijenti mogu da budu upućeni na Kliniku za neurologiju KCS. U slučaju potrebe za direktnim upućivanjem na Kliniku za neurologiju KCS izabrani lekar sa primarnog nivoa (Dom zdravlja) to može to da učini, ali je neophodno da bude napisan razlog za upućivanje u vidu opravdane sumnje na neurološku bolest („opravdana i zasnovana sumnja na neurološku dijagnozu“). Pregledi se zakazuju za specijalističku neurološku ambulantu (postoji 5 ambulanti sa odgovarajućim terminima) koja se nalazi u zgradi Poliklinike na II spratu (ul. Višegradska 26). Shodno zahtevima sistema IZIS, termini u specijalističkim ambulantama (svih 5 ambulanti) se postavljaju početkom tekućeg meseca za naredni mesec. U svakoj specijalističkoj ambulanti radi po 1 specijalista neurologije sa Klinike za neurologiju KCS koji je određen rasporedom rada. Izmene u rasporedu rada i delegiranje drugog specijaliste umesto navedenog u rasporedu su moguće zbog potrebe rada u ambulanti Urgentnog centra KCS (ili drugog oblika dežurstva), bolesti, službenog puta ili druge vrste sprečenosti.

Pored pregleda u specijalističkim ambulantama pregledi na isti način mogu da se zakažu i u Centru za rezistentne glavobolje (zgrada Poliklinike), Centru za polineuropatije (zgrada Poliklinike), Centru za poremećaj pamćenja i demencije (zgrada Klinike za neurologiju, prizemlje). Primenu botulinskog toksina u Centru za terapijsku primenu botulinskog toksina (zgrada Klinike za neurologiju, prizemlje), zbog prirode indikacije i postupka, može da zakaže isključivo lekar Klinike za neurologiju.

Kontrolne preglede (posle prvog specijalističkog pregleda) ili kontrolne preglede u dispanzeru specijaliste neurologije elektronskim putem preko sistema „Moj doktor“ zakazuje lekar specijalista Klinike za neurologiju KCS koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola na Klinici indikovana. Kontrolni pregledi se zakazuju u ritmu i rasponu koje odredi lekar specijaliste neurologije u zavisnosti od vrste bolesti, indikacija i potrebe i može da iznosi od 1 put mesečno, do 1 put u 2 godine ili može da se konstatuje da kontrolni pregledi više nisu indikovani. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara. Ukoliko pacijent ne dođe na zakazani kontrolni pregled ili ga ne otkaže u predviđenom roku unapred, lekar specijalista neurologije nije dužan da pacijentu obezbedi vanredni termin pre sledećeg slobodnog termina.

Dijagnostičke procedure koje se obavljaju na Klinici za neurologiju u kabinetima kao što su: Elektroencefalografija (EEG), Elektromioneurografija (EMNG), Ehosonografska dijagnostika, Evocirani potencijali zakazuju se isključivo nakon indikacije neurologa Klinike za neurologiju ukoliko je potreban u cilju dijagnostike aktuelnih neuroloških tegoba, a termin pregleda se upisuje na šalteru neurologije u Poliklinici na II spratu. Ostale procedure koje postoje na Klinici za neurologiju KCS se obavljaju samo tokom hospitalnog lečenja zbog specifičnosti metode, prirode bolesti ili kompleksnosti postupka posle prijema na Kliniku za neurologiju (staconarno lečenje u zgradi Klinike za neurologiju), a na osnovu odluke ordinirajućeg specijaliste odeljenja Klinike uz saglasnost načelnika odeljenja.

 

Ko je online

Imamo 19 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.