Home
Način prijema pacijenata na Kliniku za neurologiju

Bolesnici se na Kliniku za neurologiju primaju uz propisani uput za hospitalizaciju posle pregleda u urgentnoj neurološkoj ambulanti, prijemnoj neurološkoj ambulanti, u dispanzerima, centrima, specijalističkim neurološkim ambulantama ili posle konsultativnog pregleda neurologa Klinike za neurologiju. Prijem može da se ostvari i na osnovu obrazloženog zahteva neurologa iz regionalnog centra, u kom slučaju se termin prijema dogovara sa načelnikom odgovarajućeg odeljenja.Prijemi mogu da budu hitni (istog dana), ubrzani (na prvo slobodno mesto) ili zakazani, u zavisnosti od medicinskih indikacija i potreba bolesnika.Redovni (zakazani) prijemi se obavljaju između 11 i 13 h u jedinici za prijeme i otpuste u suterenu Klinike za neurologiju, posle čega se pacijent smešta u postelju na odgovarajućem odeljenju.

 

Ko je online

Imamo 27 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.